Anunci

La Junta de Govern Local del passat dia 16 d’octubre de 2019 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el de condicions tècniques que regiran la contractació dels serveis de vigilància i neteja de la casa municipal de cultura i vigilància de l’auditori municipal i del centre cívic de Portocolom. Els interessats en presentar oferta al procediment podràn accedir a la informació i documentació de la licitació per mitjà de la pàgina web de l’Ajuntament de Felanitx (www.felanitx.org) i de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. El termini finalitza el proper dia 4 de novembre de 2019 a les 14 hores.

Obres a Portocolom

Ports de les Illes iniciarà el pròxim dilluns les obres d’asfaltatge als carrers Pescadors i Cristòfor Colom de Portocolom.

L’objectiu és renovar la imatge de la zona portuària. Es tornarà a asfaltar la zona, les voravies es canviaran i es construirà un accés de vianants amb llosetes de marés. Es destinaran 181.000 euros més IVA, unes obres que durà a terme l’empresa Amer e Hijos S.A. El termini d’execució és de dos mesos. L’Ajuntament de Felanitx informa que l’accés al carrer Pescadors patirà talls al trànsit com a conseqüència d’aquesta remodelació a la via pública.

Biblioteca de Portocolom

A partir del mes de novembre, obrirà temporalment els dimarts i els dijous de 16:30 a 20:00 h.

Colcada Reis d’Orient

La regidoria de Festes convida el pròxim dimecres dia 6 de novembre, a totes les persones interessades a participar en la colcada dels Reis Mags, que assisteixin a una reunió convocada a la Casa de Cultura a partir de les 19.30 h. Com cada any, es demana la col·laboració de totes aquelles persones que vulguin acompanyar Ses Majestats els Reis d’Orient fent de patges reials.

Campanya Grip

Enguany es distribuiran 144.100 dosis de vacunes contra la grip entre els col.lectius de risc. La campanya es perllongarà del 5 de novembre al 19 de desembre. Les persones interessades a vacunar-se poden demanar cita prèvia al Servei de Salut telefonant al 971 43 70 79.

– Els col·lectius de risc establerts són els següents:

 • Les persones més grans de 65 anys.
 • Els adults i els infants amb malalties cròniques relacionades amb el sistema pulmonar, el sistema cardíac, les insuficiències respiratòries i l’asma, la diabetis i les malalties renals.
 • Les persones immunodeprimides (persones amb un dèficit en el sistema immunitari).
 • Els pacients amb obesitat mòrbida.
 • Els malalts afectats per algun tipus de deteriorament cognitiu (síndrome de Down, demències, etc.).
 • Les persones amb un implant coclear (dispositiu auditiu) o en espera de rebre’l.
 • Els infants prematurs en els primers dos anys de vida.
 • Les dones embarassades. Enguany es continua recomanant la vacunació a les embarassades en qualsevol mes de la gestació. La vacunació de les mares protegeix també els futurs nounats.
 • Les persones de qualsevol edat que viuen en una institució. Com en les altres campanyes, es repartiran vacunes a centres penitenciaris, residències geriàtriques i de persones discapacitades, casals de gent gran i mútues de treballadors.
 • Els serveis essencials per a la comunitat. Es recomana molt especialment la vacunació als col·lectius que poden transmetre la grip a les persones dels grups de risc, com són el personal sanitari, el personal de les residències de gent gran i de residències de discapacitats, els cuidadors de malalts amb patologia crònica o les persones que hi conviuen, i els que ofereixen serveis de resposta ràpida a la comunitat o treballen en aquest àmbit (policia, bombers i protecció civil).
 • Els educadors d’escoletes de 0 a 5 anys.

La vacunació, a més d’un acte individual per a la protecció pròpia, és molt important per evitar contagiar persones que poden tenir complicacions greus amb la grip.

Crida

Campanya d’anàlisi de la triquina en la matança per a consum domèstic privat

A tots els ciutadans es fa saber que l’Ajuntament de Felanitx, en compliment de la normativa dictada per la Conselleria de Salut i Consum (Decret 34/2009) ha autoritzat l’organització i el desenvolupament de la campanya de sacrifici de caps de bestiar porcí per al consum domèstic privat, la qual s’haurà de desenvolupar d’acord amb les següents condicions:

La campanya de sacrifici s’ha de realitzar entre els dies 1 de novembre de 2019 i 30 de març de 2020.
Les persones interessades en sacrificar algun animal en el marc d’aquesta campanya estan obligades a realitzar l’anàlisi triquina, per a la qual cosa hauran de seguir el següent procediment:

a) Abans del dia del sacrifici hauran d’acudir a les oficines de l’Ajuntament (SIAC), per tal de recollir el document d’identificació i la bossa amb el precinte en la que s’hauran de dipositar les mostres.

b) Els Veterinaris designats Col·laboradors de l’Ajuntament de Felanitx, són la Sra. Francisca Rosselló Rigo, col·legiada amb núm. 590, telèfon 652258048.

c) El dia de la matança haurà d’extreure la mostra o mostres de cada animal sacrificat i identificar-les de forma adequada amb el document que facilitarà l’Ajuntament. Després s’hauran de dur a les oficines de la Policia Local, juntament amb la documentació i les taxes que ascendeixen a 30 €. El preu inclou els honoraris professionals corresponents i el cost de l’analítica. L’extracció de les mostres s’haurà de realitzar de conformitat amb les instruccions de la campanya. És molt important que hi hagi com a mínim els 50 g de mostra.

d) No es podrà consumir carn o productes crus o insuficientment cuinats fins que es conegui el resultat negatiu de l’anàlisi.

e) En cas que el resultat de l’anàlisi sigui positiu, el propietari de l’animal n’haurà de destruir tota la carn i els productes carnis obtinguts.

Cal recordar l’obligació d’atordir prèviament l’animal abans del seu sacrifici, tal i com estableix l’art. 6 del Decret 56/1994, que aprova el Reglament per al desenvolupament de la Llei 1/1992, de protecció dels animals que viuen a l’entorn humà.

L’incompliment de l’obligació de realitzar l’anàlisi triquinoscòpica, que constitueix infracció sanitària, i de l’obligació d’atordiment previ al sacrifici, seran susceptibles de ser sancionats d’acord amb la normativa vigent.

Consciència ciutadana

Volem agrair per endavant la col·laboració i participació ciutadana i insistir en la importància d’utilitzar correctament els diversos serveis que el municipi ofereix, entre tots podem aconseguir un poble més net i respectuós amb el medi ambient.

Serveis que teniu al vostre abast:

Deixalles pot venir a recollir els electrodomèstics, mobles i altres estris només amb una trucada de telèfon. Tel. 900 772 211, 971 582 710. Les empreses s’han de fer càrrec dels seus residus (enderrocs, pneumàtics, termos, …) i lliurar-los a gestors autoritzats.
Si ets un particular i tens un parell d’enderrocs pots anar al Parc Verd de Portocolom, NO els deixis vora els contenidors!!!
Utilitzau el servei de recollida de fems dins la franja horària establerta, vos recordam que els fems s’han de treure a partir de les 18:00h i fins les 21:00h del vespre cada dia menys els dilluns.
I si tens dubtes… truca’ns i t’informarem d’on va cada cosa, més informació a les oficines de l’Ajuntament, departament de Medi Ambient, tel. 871 987 791
Gràcies per la vostra col·laboració.

Servei d’atenció telefònica dirigit a cuidadors/es de persones en situació de dependència

900 365 100 (cridades gratuïtes)

Informació i orientació a persones cuidadores sobre com atendre persones en situació de dependència.
Afavorir l’accés a informació sobre recursos i serveis
Millorar accessibilitat a la xarxa de recursos i serveis
Donar suport a les persones cuidadores no professionals en la experiència de cuidar
Suport emocional

Tallers de Memòria i Habilitats Socials.

Programa de suport psicosocial i educatiu a l’envelliment.

El Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Felanitx posen en marxa aquests tallers dirigits a les persones majors.

Es realitzaran a:

Felanitx, a la Llar de la Tercera Edat, cada divendres de 9:30h. a 10:30h. A partir de dia 18 d’octubre.
S’Horta, al Centre Cívic, cada dimecres de 9:30h. a 10:30h. A partir de dia 16 d’octubre.
Portocolom, al Local de la Tercera edat, cada dimecres d’11:00h. a 12:00h. A partir de dia 16 d’octubre.
Per més informació podeu dirigir-vos als Serveis Socials o telefonar al 871986142.

Pagament de tributs en termini voluntari exercici 2019

Fins dia 2 de desembre de 2019.

Es posen a cobrament els imposts de béns immobles, activitats econòmiques, vehicles de tracció mecànica, taxes-preus públics i vedats de caça.

Més informació al telf. 97158 25 23.

Agenda Cultura

Fins dia 8 de desembre es poden visitar les exposicions a la Casa de Cultura, a la sala exposicions “Objetos despojados” de Marcos Juncal i a sala Miquel Barceló “Screen shots” de Mariana Sarraute.