Propera Plenària

S’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple per al dia 11 de novembre, a les 20 hores, a la sala de plens de la Casa Consistorial.

Punts de l’ordre del dia més rellevants:

1.- Moció del Partit Popular per una baixada dels imposts sobre béns immobles.

2.- Donar compte del decret de batlia núm. 2019-1081 pel qual es nomena una cap de premsa com a personal eventual.

3.- Donar compte del decret de batlia núm. 2019-1115, de canvi de dia de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.

4.- Donar compte de la publicació al BOIB dels llocs de treball reservats a personal eventual a la plantilla de l’Ajuntament.

5.- Donar compte de l’estat d’execució pressupostària i dels moviments i situació de la tresoreria corresponent al tercer trimestre de 2019.

Horari d’atenció al públic de l’equip de govern municipal i batles pedanis.

Els ciutadans tenen l’opció de demanar cita amb el batle o qualsevol altra membre de l’equip de govern. A continuació detallam quina és la disposició de cada àrea i el seu responsable.

Jaume Monserrat: Batlia, gestió econòmica, platges i camins. Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 11 h a 13 h, (cal concertar cita prèvia)

Xisco Duarte: Regidor de cultura, patrimoni, fires i mercats. Dimecres 8 a 10 h a la Casa de Cultura

Melanie Mesquida: Regidora de turisme i comerç, seguretat ciutadana. Dimecres i dijous 10 a 12 h al Centre Cívic de Portocolom

Joan Aznar: Regidor d’esports, infraestructures i manteniment, formació i ocupació. Dimarts de 8h a 10h i dijous de 11h a 13h.

Isabel Montero: Regidora d’afers socials i educació. Dimarts, dimecres i dijous de 16 a 19.30 h Afers Socials. Imprescindible demanar cita al Tel 971987864, poden cridar de dilluns a divendres de 10.30 a 14h.

Miquel Lluís Mestre: Regidor de medi ambient. Dimarts de 13.30 a 14.30 h.

Damiana Massutí: Regidora de festes i joventut. Dimarts 14 a 15 h.

Maria Gràcia González: Regidora d’urbanisme, salut i benestar. Dimecres i dijous 09.30 a 13.30 h

Maria Mesquida: Regidora d’igualtat, política lingüística, participació ciutadana. Dimecres d’11 h a 12 h a l’Estació Enològica i divendres d’11 h a 12h a l’Ajuntament.

Pep Alou, batle pedani de s’Horta. Dijous excepte festius, de les 19h a 20h al centre Cívic de s’Horta

Obres a Portocolom

L’Ajuntament de Felanitx recorda que, amb motiu de les obres d’embelliment dels carrers Pescadors i Cristòfor Colom del Port, el trànsit patirà talls de circulació en aquestes vies per un període d’aproximadament dos mesos. Disculpau les molèsties.

Biblioteca de Portocolom

La biblioteca municipal de Portocolom aquest mes de novembre obrirà temporalment els dimarts i dijous de 16:30 a 20:00 h.

Betlems a Felanitx

L’Associació de Betlemistes en col·laboració amb la regidoria de Cultura, convoquen a totes les persones interessades o que tenguin una proposta per participar en el muntatge de betlems, pregam que es posin en contacte per correu electrònic a cultura@felanitx.org.

Certificats de català

Proves Gener 2020

La Direcció General de Política Lingüística ens comunica que s’obre una nova convocatòria de proves per obtenir els certificats de català dels nivells A2, B1, B2, C1.

Termini d’inscripció: del 12 al 25 de novembre de 2019.

Dates de les proves escrites:

– Nivell B2: 22 de gener

– Nivells A2 i C1: 25 de gener

– Nivell B1: 27 de gener

Dates de les proves orals: del 7 al 12 de març de 2020

Revisau les actualitzacions a la següent plana web https://bit.ly/2WEPlOa

Campanya Grip

La campanya de vacunació per prevenir la grip entre els col·lectius de risc es perllongarà fins el pròxim 19 de desembre. No oblideu demanar cita prèvia al Servei de Salut telefonant al 971 43 70 79 si estau interessades en vacunar-vos.

– Els col·lectius de risc establerts són els següents:

Les persones més grans de 65 anys.

Els adults i els infants amb malalties cròniques relacionades amb el sistema pulmonar, el sistema cardíac, les insuficiències respiratòries i l’asma, la diabetis i les malalties renals.

Les persones immunodeprimides (persones amb un dèficit en el sistema immunitari).

Els pacients amb obesitat mòrbida.

Els malalts afectats per algun tipus de deteriorament cognitiu (síndrome de Down, demències, etc.).

Les persones amb un implant coclear (dispositiu auditiu) o en espera de rebre’l.

Els infants prematurs en els primers dos anys de vida.

Les dones embarassades. Enguany es continua recomanant la vacunació a les embarassades en qualsevol mes de la gestació. La vacunació de les mares protegeix també els futurs nounats.

Les persones de qualsevol edat que viuen en una institució. Com en les altres campanyes, es repartiran vacunes a centres penitenciaris, residències geriàtriques i de persones discapacitades, casals de gent gran i mútues de treballadors.

Els serveis essencials per a la comunitat. Es recomana molt especialment la vacunació als col·lectius que poden transmetre la grip a les persones dels grups de risc, com són el personal sanitari, el personal de les residències de gent gran i de residències de discapacitats, els cuidadors de malalts amb patologia crònica o les persones que hi conviuen, i els que ofereixen serveis de resposta ràpida a la comunitat o treballen en aquest àmbit (policia, bombers i protecció civil).

Els educadors d’escoletes de 0 a 5 anys.

La vacunació, a més d’un acte individual per a la protecció pròpia, és molt important per evitar contagiar persones que poden tenir complicacions greus amb la grip.

Campanya d’anàlisi de la triquina en la matança per a consum domèstic privat

A tots els ciutadans es fa saber que l’Ajuntament de Felanitx, en compliment de la normativa dictada per la Conselleria de Salut i Consum (Decret 34/2009) ha autoritzat l’organització i el desenvolupament de la campanya de sacrifici de caps de bestiar porcí per al consum domèstic privat, la qual s’haurà de desenvolupar d’acord amb les següents condicions:

La campanya de sacrifici s’ha de realitzar entre els dies 1 de novembre de 2019 i 30 de març de 2020.

Les persones interessades en sacrificar algun animal en el marc d’aquesta campanya estan obligades a realitzar l’anàlisi triquina, per a la qual cosa hauran de seguir el següent procediment:

a) Abans del dia del sacrifici hauran d’acudir a les oficines de l’Ajuntament (SIAC), per tal de recollir el document d’identificació i la bossa amb el precinte en la que s’hauran de dipositar les mostres.

b) Els Veterinaris designats Col·laboradors de l’Ajuntament de Felanitx, són la Sra. Francisca Rosselló Rigo, col·legiada amb núm. 590, telèfon 652258048.

c) El dia de la matança haurà d’extreure la mostra o mostres de cada animal sacrificat i identificar-les de forma adequada amb el document que facilitarà l’Ajuntament. Després s’hauran de dur a les oficines de la Policia Local, juntament amb la documentació i les taxes que ascendeixen a 30 €. El preu inclou els honoraris professionals corresponents i el cost de l’analítica. L’extracció de les mostres s’haurà de realitzar de conformitat amb les instruccions de la campanya. És molt important que hi hagi com a mínim els 50 g de mostra.

d) No es podrà consumir carn o productes crus o insuficientment cuinats fins que es conegui el resultat negatiu de l’anàlisi.

e) En cas que el resultat de l’anàlisi sigui positiu, el propietari de l’animal n’haurà de destruir tota la carn i els productes carnis obtinguts.

Cal recordar l’obligació d’atordir prèviament l’animal abans del seu sacrifici, tal i com estableix l’art. 6 del Decret 56/1994, que aprova el Reglament per al desenvolupament de la Llei 1/1992, de protecció dels animals que viuen a l’entorn humà.

L’incompliment de l’obligació de realitzar l’anàlisi triquinoscòpica, que constitueix infracció sanitària, i de l’obligació d’atordiment previ al sacrifici, seran susceptibles de ser sancionats d’acord amb la normativa vigent.

Servei d’atenció telefònica dirigit a cuidadors/es de persones en situació de dependència

900 365 100 (cridades gratuïtes)

Informació i orientació a persones cuidadores sobre com atendre persones en situació de dependència.

Afavorir l’accés a informació sobre recursos i serveis

Millorar accessibilitat a la xarxa de recursos i serveis

Donar suport a les persones cuidadores no professionals en la experiència de cuidar

Suport emocional

Agenda Cultural

El Centre Cultural ofereix un cicle d’activitats relacionades amb els 100 anys d’Es Sindicat de Felanitx.

Dia 16 de novembre a les 20h a la Casa de Cultura es durà a terme una xerrada a càrrec de l’enòleg Luis Armero baix el títol “El funcionament del Sindicat. Una visió personal”.

El 29 de novembre a la mateixa hora i lloc, Marina Roig oferirà la seva visió de com va afectar la fil·loxera a Mallorca. La xerrada du per títol “La viticultura a Mallorca el temps de la Fil·loxera. L’origen del Sindicat”.

Fins dia 8 de desembre es poden visitar les exposicions a la Casa de Cultura, a la sala exposicions “Objetos despojados” de Marcos Juncal i a sala Miquel Barceló “Screen shots” de Mariana Sarraute.