L’Ajuntament de Felanitx pot continuar amb el procés d’adjudicació per redactar el nou PGOU del municipi. El Consistori ha rebut, aquesta setmana, la resolució del tribunal de contractació que autoritza el Consistori a continuar amb el procés, després de ser aturat per l’exclusió de dos aspirants.

El passat mes de juliol, es va treure una licitació per a poder contractar un equip redactor que realitzés l’elaboració d’un nou PGOU. Es varen presentar set ofertes, de les quals se’n varen descartar dues per no complir els requisits establerts en el plec de condicions. Aquests licitadors que no varen passar la primera fase, varen interposar un recurs el passat mes d’agost i el tribunal va decretar la suspensió de la licitació. Això vol dir, que l’Ajuntament va haver de paralitzar qualsevol actuació per evitar que els equips redactors que continuaven, tinguessin més oportunitats que els descartats si havien de tornar a ser admesos.

Ara el Consistori reprèn la licitació i actualment es troba en la segona fase on es valoraran tècnicament les ofertes que sí que han passat la primera fase.

Recordar que el PGOU al municipi té 50 anys i l’equip de govern ja ha fet diferents modificacions puntuals a l’existent. Per aquest motiu es considera que és necessari que es reordeni i s’adapti a la normativa d’aquest darrer mig segle.