Aquest dilluns treballadors de l’empresa pública Tragsa han començat el desbrossament a l’exterior de l’edifici. Es tracta de les primeres intervencions que durà a terme el Consell de Mallorca, entitat que ara n’és la propietat. El cost d’aquesta primera intervenció és de 20.600 euros. Es financen amb el pressupost de les inversions estatutàries destinades a la compra i rehabilitació de l’edifici, dels quals 1,9 varen servir per a l’adquisició de l’antiga instal·lació.

L’objectiu és aturar el procés de degradació i evitar actes vandàlics a l’edifici catalogat com Bé d’Interés Cultural, el Consell inicia aquesta primera intervenció amb caràcter d’urgència, amb el vist i plau del Departament de Patrimoni.

La primera fase consisteix en el desbrossament a l’interior del solar no ocupat per les edificacions per retirar la mala herba acumulada a causa de I’estat d’abandonament i falta de manteniment, per iniciar just després les feines del tancament provisional del recinte, de les portes i finestres de l’edifici.

Tant la parcel·la com l’edificació no disposen de part dels tancaments, la qual cosa facilita l’accés de persones alienes a la propietat, que han estat duent a terme actes vandàlics a l’interior de l’edifici, com pintades, sostracció d’elements constructius, dipòsit incontrolat de tot tipus de restes d’obra, etc.

Es tracta de la fase prèvia al projecte de rehabilitació integral i reconversió de l’antic celler cooperatiu de Felanitx en un centre artístic de referència internacional, amb col·laboració amb l’Ajuntament de la localitat i el Govern.