Procediment per l’adquisició d’un solar al centre de Felanitx

NOVA LICITACIÓ: obert el termini per presentar ofertes a la contractació per a l’adquisició d’un solar al centre de Felanitx. Termini: fins dia 20.12.2019 a les 14 hores.

Per accedir a la documentació ho podeu fer al següent enllaç de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=1bgWgkhVofNvYnTkQN0%2FZA%3D%3D