Se substituiran els mòduls i passarel·les que conformen els pantalans flotants de la instal·lació portuària, això no significa que es plantegi cap ampliació en nombre d’amarraments. També es dotarà de torretes per al subministrament d’aigua i energia elèctrica a les embarcacions amarrades a aquests. Unes obres que es preveu s’iniciïn el pròxim mes de febrer i que compten amb un pressupost de 209.000 euros

Aquest anunci s’ha produït en la visita a les obres de substitució d’asfalt dels carrers Pescadors i Cristòfor Colom que el director general de Ports i Aeroports de les Illes, Xavier Ramis ha fet juntament amb el batle de Felanitx, Jaume Monserrat.

Les dues vies han estat millorades reposant l’aglomerat asfàltic i les voreres han estat adequades per als vianants. A més s’ha donat continuïtat a la via ciclista amb tipologia compartida vehicle-bicicleta al llarg del carrer Pescadors.

Referent al caminet de sa Bassa Nova, el director general de Ports, Xavier Ramis ha manifestat que “ era una demanda municipal, contemplava un accés als pantalans de la bassa nova però els tècnics de Ports han analitzat que l’aigua queda embassada i no té el drenatge suficient perque el caminet es construeixi, es redactarà un projecte nou de més inversió que garanteixi la seguretat dels usuaris ”. Ramis ha afegit que “S’atura definitivament l’obra, es retirarà la solera de formigó i es restablirà l’entorn”

 

Per part seva el batle de Felanitx, Jaume Monserrat ha dit “que els ajuntaments es deuen a la millor solució tècnica aportada, en aquest cas, per Ports. La proposta dels tècnics ha estat retirar el caminet del projecte i estudiar puntualment quina és la solució per resoldre l’accessibilitat a sa Bassa Nova”

Les obres han tingut una durada de dos mesos i s’ha comptat amb un pressupost de 219.000 euros, l’execució de les mateixes s’ha dut a terme per l’empresa  AMER E HIJOS, S.A.