Contractació del serveis de manteniment d’extintors i altres instal·lacions contra incendis a diversos edificis municipals

NOVA LICITACIÓ: obert el termini per presentar ofertes a la contractació del serveis de manteniment d’extintors i altres instal·lacions contra incendis a diversos edificis municipals. Termini: fins dia 02.01.2020 a les 14 hores.

Per accedir a la documentació ho podeu fer al següent enllaç de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=EVzVvI%2FIHVkBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D