Autorització per a l’ús dels punts d’atracada al litoral del terme muncipal de Felanitx temporades 2020 i 2021

Obert el termini per presentar sol·licituds per a l’autorització per a l’ús dels punts d’atracada al litoral del terme muncipal de Felanitx temporades 2020 i 2021.

Termini de presentació: fins dia 14.02.2020 a les 14 hores.

Per accedir a la informació ho podeu fer al BOIB núm. 13, de data 30 de gener de 2020 o al següent enllaç:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11110/seccio-v-anuncis/475