L’Ajuntament de Felanitx proposa, una vegada més, la possibilitat d’obtenir una bonificació als comerços, bars, restaurants i altres establiments que col·laborin en la recollida selectiva. Per tal d’aconseguir la bonificació, cada any s’ha d’omplir la sol·licitud de bonificació de la taxa de recollida de fems a l’Ajuntament de Felanitx (al servei d’informació) juntament amb una còpia del rebut de fems abans de dia 30 d’abril de 2020.