Els guanyadors del Concurs per a la imatge corporativa de la Regidoria
d’Igualtat de l’Ajuntament de Felanitx són els següents.
En la modalitat A Ignacio Muñoz-Cuéllar Pérez-Pla i en la
modalitat B el premi ha quedat desert.