NOVA LICITACIÓ: obert el termini per presentar ofertes al procediment per a l’adquisició de terrenys per a la construcció d’una nova escola d’infantil i primària al nucli de Felanitx. Termini: fins dia 06.04.2020 a les 14 hores.

Per accedir a la documentació ho podeu fer al següent enllaç de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xfp%2BbWTsWaR7h85%2Fpmmsfw%3D%3D