Plenària mes de març

S’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple per al dia 9 de març, a les 20 hores, a la sala de plens de la Casa Consistorial.

Punts de l’ordre del dia més rellevants:

  • Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  • Expedient 183/2020. Bonificació a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres relatiu a la llicència urbanística de l’expedient183/2020.
  • Expedient 390/2020. Modificació de crèdit 02.2020 per crèdit extraordinari a finançar amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.
  • Expedient 576/2020. Reconeixement extrajudicial de crèdits 05.2020.
  • Expedient 694/2020. Moció del Grup Municipal VOX FELANITX d’instar als departaments competents per a la realització d’un embelliment de carrers de Cas Concos.
  • Expedient 695/2020. Moció del Grup Municipal VOX FELANITX instant a l’Ajuntament a dur a terme una actuació integral d’embelliment general, reparació de voravies i pavimentació de diversos carrers de Cas Concos.
  • Expedient 585/2020. Moció del Grup Municipal del Partit Popular relativa a l’explotació de menors tutelats pel Consell de Mallorca.
  • Expedient 586/2020. Moció del Grup Municipal del Partit Popular per exigir al Govern de l’Estat els 78 milions d’euros d’IVA que corresponen a les Illes Balears.
  • Estudi i resolució de les mocions que puguin ser presentades i la urgència de les quals sigui declarada de forma legal.

Anunci

La Junta de Govern Local del passat dia 18 de febrer de 2020 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el de condicions tècniques que regiran la contractació de serveis de diverses assegurances municipals. Els interessats en presentar oferta al procediment podràn accedir a la informació i documentació de la licitació per mitjà de la pàgina web de l’Ajuntament de Felanitx (www.felanitx.org) i de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. El termini finalitza el proper dia 9 de març de 2020 a les 14 hores.

Ajudes pagament taxa recollida fems

Serveis Socials posa a disposició dels ciutadans una reducció de la taxa per la recollida i eliminació de fems domiciliari. Aquesta sol.licitud es pot fer fins dia 31 de maig.

Beneficiaris:

– L’habitatge amb un sol resident, els ingressos del qual siguin iguals o inferiors a 1425 € mensuals.

– L’habitatge amb més d’un resident, els ingressos conjunts dels quals siguin iguals o inferiors a 1900 € mensuals.

No podran gaudir de la reducció de la taxa si qualsevol dels membres de la unitat familiar de convivència, és propietari o usufructuari de més immobles del que resideix.

Com demanar l’ajuda

A les oficines de serveis socials, documentació necessària: DNI, documents per acreditar els ingressos de la unitat familiar (pensions o certificat negatiu d’aquestes, declaració de la renda del 2018 o certificat negatiu d’aquesta), contracte de lloguer si escau, certificat de minusvalidesa si escau, i rebut de fems de 2019.

Horari d’atenció al públic:

FELANITX

De dilluns a divendres de 10:30 a 14:00 hores. Antiga Estació Enològica, Passeig Ramon Llull, 19. Tel.: 971582629

PORTOCOLOM

Dilluns i dimecres de 11:30 a 13:30 hores. Centre Cívic, Ronda Nadal Batle, s/n. Tel.: 971825239

S’HORTA I CAS CONCOS

Demanar cita prèvia a les oficines de l’antiga estació enològica o al centre cívic de Portocolom.

Bonificació fems

L’Ajuntament de Felanitx vol proposar, una vegada més, la possibilitat d’obtenir una bonificació als comerços, bars, restaurants i altres establiments que col·laborin en la recollida selectiva. Per tal d’aconseguir la bonificació, cada any s’ha d’omplir la sol·licitud de bonificació de la taxa de recollida de fems a l’Ajuntament de Felanitx (al servei d’informació) juntament amb una còpia del rebut de fems abans de dia 30 d’abril de 2020.

Guanyadors concurs imatge corporativa Igualtat
Els guanyadors del concurs per a la imatge corporativa de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Felanitx són els següents. En la modalitat A Ignacio Muñoz-Cuéllar Pérez-Pla i en la modalitat B el premi ha quedat desert.

Actes dia de la dona

DIVENDRES 6 MARÇ

A les 11h, biblioteca municipal Felanitx

Foment de la igualtat

Entrega a les biblioteques municipals de lot de llibres per al fomet de la igualtat

A les 19h, Ateneu Felanitx

Xerrada sistema patriarcal

Carregar-nos l’home, esbucar el sistema patriarcal. Camins a transitar per desfer el model de la masculinitat tarada.

DISSABTE 7 MARÇ

A partir de les 19h, Ateneu

Esdeveniment multidisciplinar

Exposicions de pintura, escultura, fotografia, instal·lació i videoart. Monòlegs, xerrades i concerts amb els grups Mar Mas, El grupo de Moda, Vers Endins, Tormento

DIUMENGE 8 MARÇ

A partir de les 12h

Ateneu

Diferents xerrades, concerts i contacontes per totes les edats

Sala d’actes Centre Cultural

A les 19h

I concurs de microrelats del dia de la dona

Es donaran a conèixer els guanyadors dels relats, tot seguit música a càrrec dels grups, Mar Grimalt, Estepa Blanc, Combo S’aula de música, Combo del conservatori. Per finalitzar l’acte es farà lectura d’un manifest

DILLUNS 9 MARÇ

A les 20h, seu Penya Barcelonista Els Tamarells

Col·loqui Dona i muntanya

Es presentarà a més el curtmetratge Repte 50 Mils

DIMARTS 10 MARÇ

A les 20h, Centre Cultural

Guanyadors concurs imatge corporativa igualtat

DISSABTE 14 MARÇ

Entre les 10 i les 14h

Poliesportiu Guillem Timoner

Diada i torrada solidària

Agenda Cultural

FINS EL 7 DE MARÇ

Mostra de teatre

XI Mostra de Teatre d’hivern de Felanitx a la sala d’actes de la Casa de Cultura. Podeu adquirir les entrades per obra o amb un abonament per les cinc representacions.

OBRES

6 març, Una flor no fa estiu a les 21h

7 març, La Malcontenta a les 21h

Compra tiquets al Centre Cultural

De dimarts a dissabte de les 18h a les 21h

Diumenge de 10h a 13h

Preu entrada 7 euros, abonament per les cinc obres 30 euros.

És un acte que compta amb la col·laboració del Circuit d’Arts Escèniques, del CACIM del Consell de Mallorca.

DILLUNS 9 MARÇ

A les 18:30h, Conservatori Municipal Felanitx

Concert de Piano

A càrrec de Rosa Pont i Yui Tortella, pertanyets al Centre de Música Musicalen de Palma. Entrada lliure

DIVENDRES 13 MARÇ

A les 18.30h a la sala d’audicions del Conservatori

Concert didàctic

A càrrec del prestigiós professor Josep Burguera, Conéixer la Tuba i el Bombardí. Entrada lliure.

DISSABTE 14 MARÇ

A les 11 h al jardí del Conservatori

Espectacle Artefactes Musicals, reciclam i… Música

A càrrec de la companyia Arsis (adreçat a nins i nines de 2 a 10 anys) Entrada lliure

A les 19 h a la sala d’audicions del Conservatori

Presentació Disc

‘Río Ciclo’ a càrrec de Mar Grimalt i Carlos Otero + Club del Río. Entrada lliure

FINS 27 MARÇ

V certamen poesia Miquel Bauçà

Fins el pròxim 27 de març està obert el termini per presentar les obres de poesia. Es poden consultar les bases a la pàgina web de l’Ajuntament de Felanitx, així com al Facebook del Centre cultural i de l’Ajuntament de Felanitx. El premi en metàl·lic està dotat de 1.000€ a més de la publicació de la primera edició de l’obra.

FINS 12 ABRIL

Exposicions Casa Cultura

Sala exposicions

‘Tot torna’ d’Adriana Meunié. L’artista exposa un recull de peces tèxtils fetes amb llana d’ovella.

Sala Miquel Barceló

‘Tierra Ardiente’ de Houria. Es recull un seguit de peces de ceràmica mediterrània fruit del viatge de l’artista per Europa i el món àrab.