Aquest és l’enllaç que vos dona accés al nou sistema d’escolarització de 1er Cicle d’Educació Infantil pel

proper curs 2020-2021:

http://www.caib.es/sites/primerainfancia/ca/procas_descolaritzacia_2020-21/