Introducció

Des de l’àrea de participació ciutadana de l’Ajuntament de Felanitx s’està engegant un procés per revisar, de forma participada, el reglament de participació ciutadana de l’ens local que, actualment, ha quedat obsolet degut als canvis socials i normatius d’aquests darrers anys.

La intenció és obtenir una base normativa que al desplegar-la, permeti millorar la governança del municipi, assentant les bases per què els veïns i veïnes puguin incidir i col·laborar en diferents aspectes de la vida municipal.

A més, volem que sigui un reglament consensuat, obert, transparent i pragmàtic que respongui a les necessitats i inquietuds ciutadanes. És per aquest motiu que estem fent aquesta revisió a partir de tècniques participatives, de manera que es faciliti la implicació tant del perfil polític, tècnic com ciutadà que, en un futur, seran qui l’empraran.

La participació ciutadana permetrà habilitar espais de deliberació que faran la funció de laboratoris d’idees, des d’on es debatran els punts que configurin el pròxim reglament i es consensuaran de forma creativa propostes concretes per ser implementades.

Primera fase

En una primera fase es llançarà una enquesta que anirà dirigida als i les representants polítiques del consistori, al personal tècnic i a la ciutadania. La intenció és la d’obtenir una fotografia fixe sobre el que s’entén per “participació ciutadana”, sobre els reptes i necessitats que apareixen en la relació entre l’Ajuntament i la ciutadania i sobre el que s’espera d’aquest reglament. Concretament, els objectius són els següents:

  1. Saber que s’entén per participació ciutadana.

  2. Identificar les principals necessitats, dificultats i fortaleses de l’administració i les necessitats socials en relació a la promoció de polítiques participatives.

  3. Conèixer quin tipus de reglament es prioritza.

Segona fase

En una segona fase i un cop analitzada la informació, s’organitzaran uns tallers participatius per debatre sobre el contingut del futur reglament. Finalment, es passarà a la redacció de la norma a partir de les idees i aportacions fetes.

En aquest espai hi trobareu tota la informació i els documents d’anàlisi que es vagin generant.