Contractació del servei de lloguer, manteniment i recaptació de màquines expenedores de tiquets d’estacionament de la zona regulada ORA

NOVA LICITACIÓ: obert el termini per presentar ofertes a la contractació del servei de lloguer, manteniment i recaptació de màquines expenedores de tiquets d’estacionament de la zona regulada ORA. Termini: fins dia 13.07.2020 a les 14 hores.

Per accedir a la documentació ho podeu fer al següent enllaç de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=SPUBehPXVK9vYnTkQN0%2FZA%3D%3D