Contractació per la concessió de llocs de venda del Mercat Municipal de Felanitx

NOVA LICITACIÓ: obert el termini per presentar ofertes a la contractació per a la concessió de llocs de venda del Mercat Municipal de Felanitx. Les ofertes al procediment es podran presentar al Registre General de l’Ajuntament, sol·licitant cita prèvia. Termini: fins dia 07.08.2020 a les 14 hores.

Per accedir a la documentació ho podeu fer al següent enllaç de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=GW0q02ZhfQGmq21uxhbaVQ%3D%3D