RETORN FASE 1. ACTUALITZACIÓ DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Ja es poden consultar els resultats de l’enquesta que es va llançar des de l’àrea de participació ciutadana amb el propòsit de demanar opinió a la ciutadania sobre com l’Ajuntament podia esdevenir més proper, eficaç i transparent. També es poden consultar els resultats de les dues enquestes que s’enviaren al personal tècnic i als i les representats dels partits polítics del Consistori, amb propòsits similars.

Malgrat es reberen poques respostes, una de les conclusions més destacades que indiquen les enquestes fou la necessitat d’aprofundir en la participació ciutadana com a mitjà per recollir els anhels i expectatives dels felanitxers i felanitxeres i reflectir la seva visió en els assumptes municipals. En aquest sentit, s’observà una predisposició i voluntat per part de la ciutadania en implicar-se en les decisions que afecten la vida del poble i cocrear actuacions d’interès general.

La consulta s’emmarca en el procés per revisar, de forma participada, el reglament de participació ciutadana local. Un reglament que ha de permetre millorar la governança del municipi, assentant les bases per a què els veïns i veïnes puguin incidir i col·laborar en diferents aspectes de la vida municipal.

Un cop recollit l’estat de la qüestió, la pròxima passa serà la de debatre a partir de tallers participatius, sobre quins canals són més adequats per assolir els objectius proposats. La vostra implicació serà imprescindible si és que es vol caminar cap a un Ajuntament més democràtic i eficient. Us mantindrem informades de les dates.