Contractació de les obres de reforma del carrer Sa Roca d’en Boira de Felanitx

NOVA LICITACIÓ: obert el termini per presentar ofertes a la contractació de les obres de reforma del carrer Sa Roca d’en Boira de Felanitx. Termini: fins dia 19.08.2020 a les 14 hores.

Per accedir a la documentació ho podeu fer al següent enllaç de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=fclGg3C%2F3Vl7h85%2Fpmmsfw%3D%3D