TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA A L’APROVACIÓ DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA TAULA LOCAL DE COORDINACIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA, LA COMISSIÓ TÈCNICA I LA COMISSIÓ D’IGUALTAT DEL MUNICIPI DE FELANITX20200909