Aprovació inicial de l’actualització del Reglament per a regular l’ús i
gestió de la Deixalleria Municipal de l’Ajuntament de Felanitx

20201027