Resolució per la que s’acorda aprovar i publicar la llista definitiva de la borsa d’arquitectes, com a funcionaris interins de l’Ajuntament de Felanitx.

20201105arquitectes