NOVA LICITACIÓ: obert el termini per presentar ofertes a la contractació del servei de gestió de la “Col·lecció Museogràfica Fundació Cosme Bauçà”. Termini: fins dia 04.01.2021 a les 14 hores.

Per accedir a la documentació ho podeu fer al següent enllaç de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:

Enllaç aquí