NOVA LICITACIÓ: obert el termini per presentar ofertes a la contractació del servei gestió de la Col.lecció Museográfica Fundació Cosme Bauçà. Termini: fins dia 04.01.2021 a les 14 hores.
Per accedir a la documentació ho podeu fer al següent enllaç de la Plataforma de Contractació del Sector Públic: