TERMINI DE PRESENTACIÓ FINS DIA 14 DE GENER DE 2021 INCLÒS

BASES I CONVOCATÒRIA PER PROVEIR, MITJANÇANT EL SISTEMA DE COMISSIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER VOLUNTARI, PER LLIURE DESIGNACIÓ, EL LLOC DE TREBALL DE CAP DE LA POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE FELANITX.

20201229