Resolució per la que s’aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses, i es nomena el tribunal per constituir una borsa d’enginyers industrials, com a funcionaris interins de l’Ajuntament de Felanitx

 

20210324