Nomenament instructor expedient nom pista atletisme

Mitjançant el present anunci es fa públic que el regidor, Sr. Juan Aznar Hernández, ha estat nomenat jutge instructor de l’expedient reglamentari per tal que, si així ho decideix el Ple de l’Ajuntament, es doni el nom de Joan Pons a la pista d’atletisme de Felanitx. La qual cosa es fa pública de conformitat amb l’art. 13 del Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Felanitx, perquè en un termini de 8 dies a partir de la publicació del present anunci, es puguin presentar en el Registre General Municipal, les al·legacions que es considerin escaients sobre el nomenament d’instructor de l’expedient

Adhesió fills predilectes

Es recorda a la ciutadania que fins el pròxim dia 30 de juny vos podeu adherir o donar suport, mitjançant registre d’entrada a l’Ajuntament, a la iniciativa per nomenar filla predilecta de Felanitx l’artista pintora Sra. Maria Vich Nadal i fill predilecte de Felanitx a Joanot Colom.

Renovació demanda ocupació

A partir de dia 1 de juny la renovació de la demanda d’ocupació de les persones que estan inscrites com a demandants de feina al SOIB deixarà de ser un tràmit automàtic. Això vol dir que és la pròpia persona interessada la que haurà de fer el tràmit. Aquest, però, no podrà fer-se de manera presencial com es feia anteriorment , sinó que s’haurà de realitzar de manera telemàtica a través d’alguna de les següents vies:

 • A través del web del SOIB. Es posarà un enllaç a on es podrà consultar la data de renovació i fer el tràmit de renovació (sense necessitat de disposar d’usuari i contrasenya SOIB, bastarà amb la data de naixement i el número de DNI)

 • Telefonant al 012 o 971 22 57 91

 • A través de l’APP mòbil SOIB

Convocatòria de subvencions 2021

 • Entitats sense ànim de lucre del terme municipal de Felanitx pel foment de la caça, preservació de la natura i ornicultura.

Import destinat: 4.000 €

 • Entitats esportives per a la realització d’activitats esportives

Import destinat: 55.000 €

 • Centres escolars del terme de Felanitx

Import destinat: 25.000 €

 • Finançament despeses de manteniment de centres de primer cicle d’educació infantil

Import destinat: 26.000 €

 • Realització d’activitats dins el programa d’atenció sociocultural de mestresses de casa

Import destinat: 2.600 €

 • Realització d’activitats de les associacions que promouen la participació ciutadana

Import destinat: 15.500 €

 • Realització d’activitats dins el programa d’atenció sociocultural de les persones majors del municipi de Felanitx

Import destinat: 12.500 €

 • Agrupacions folklòriques de ball tradicional de Felanitx

Import destinat: 4.000 €

 • Associacions de mares i pares d’alumnes dels centres docents del terme de Felanitx

Import destinat: 10.500 €.

 • Transport escolar

Import destinat: 38.000 €

El termini de presentació de sol·licituds finalitza l’11 de juny de 2021

 • Obres conservació, restauració, consolidació i rehabilitació d’immobles ubicats Centre Històric de Felanitx

Import destinat: 140.000 €.

 • Restauració i rehabilitació façanes d’immobles nuclis urbans de Felanitx, Portocolom, s’Horta i Cas Concos.

Import destinat: 100.000 €.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza l’11 de juliol de 2021

Les bases d’aquesta convocatòria s’han publicades al BOIB núm.61 de data 11 de maig de 2021

Campanya de comerç i restauració

Des del passat 1 de maig els ciutadans empadronats al municipi vos podeu descarregar els vals de la campanya «Mou Felanitx» a la plana web mou.felanitx.org

Les persones que no tenen accés a les noves tecnologies podeu dirigir-vos al segon pis de la biblioteca Joan Estelrich de Felanitx entre les 09h i les 14h

Recordau que la durada d’aquesta primera campanya de primavera té una validesa d’entre l’1 de maig i el 15 de juny. Tots els comerços i establiments que estiguin adherits a la campanya podran fer els descomptes de 10 i 5 euros als ciutadans que presentin els vals.

Ajudes pagament taxa recollida de fems
Serveis Socials posa a disposició dels ciutadans una reducció de la taxa per la recollida i eliminació de fems domiciliari. Aquesta sol·licitud es pot tramitar fins dia 31 de maig.

Beneficiaris:

– L’habitatge amb un sol resident, els ingressos del qual siguin iguals o inferiors a 1425 € mensuals.

– L’habitatge amb més d’un resident, els ingressos conjunts dels quals siguin iguals o inferiors a 1900 € mensuals.

No podran gaudir de la reducció de la taxa si qualsevol dels membres de la unitat familiar de convivència, és propietari o usufructuari de més d’un inmoble.

Com demanar l’ajuda?

A les oficines de serveis socials, documentació necessària: DNI de tots els convivents, documents per acreditar els ingressos de la unitat familiar (pensions o certificat negatiu d’aquestes, declaració de la renda del 2019 o certificat negatiu d’aquesta), contracte de lloguer si escau, certificat de discapacitat si escau, i rebut de fems de 2020.

Per garantir el compliment de les actuals mesures de seguretat, serà necessari demanar cita prèvia.

Horari d’atenció al públic

FELANITX

De dilluns a divendres de 09h a 14h. Antiga Estació Enològica, Passeig Ramon Llull, 19. Tel.: 971582629 / 651890685

PORTOCOLOM

Dimecres de 09h a 14h. Centre Cívic, Ronda Nadal Batle, s/n. Tel.: 971825239 / 651890685

S’HORTA I CAS CONCOS

Demanar cita prèvia a les oficines de l’antiga estació enològica o al centre cívic de Portocolom

Atenció públic Ajuntament

Els ciutadans que heu de fer qualsevol tràmit amb l’administració podeu assistir a l’Ajuntament sense cita prèvia, exceptuant per l’empadronament, cadastre i certificat digital que sí heu de fer-ho amb cita prèvia. Podeu sol·licitar-ho a la plana web de l’Ajuntament felanitx.org, o per via telefònica al 971580051.

FESTES DE S’HORTA

DIVENDRES 21

PRESENTACIÓ LLIBRE

Centre Cívic, 20h

Llumenera de juny 1715 de Marc Bonet Binimelis

DISSABTE 22

Pati escola Reina Sofia, 21h

TEATRE

Nosaltres dos i altres herbes. Places limitades, adquiriu els tiquets en els comerços locals per 1€ que anirà a benefici de l’Associació Espanyola contra el càncer. Per més informació 609 40 90 05

DIUMENGE 23

Església s’Horta, 10h

MISSA SOLEMNE

Predicarà el rector de Felanitx mossèn Josep Cerdà

EXPOSICIÓ

Centre cívic, 12h

Es mostraran les fotografies del XXIII concurs fotogràfic

DILLUNS 24

FESTA DE CINQUAGESMA

Missa a les 10h

ESPECTACLE INFANTIL

Al pati de l’escola Reina Sofia, 18:30h

MÀGIC CLOQUELL

L’espectacle canvia d’ubicació, de la plaça al pati de l’escola

TERESETES

La setmana del 24 al 30 de maig arriba 23è Festival Internacional de Teresetes a Mallorca
DISSABTE 29
Parc Municipal de Sa Torre, 12h
DALTABAIX

a càrrec de la companyia Matito.

DIUMENGE 30
Centre Cívic de Portocolom, 18h
PENJANT D’UN FIL

a càrrec de la companyia Di Filippo Marionette
Els espectacles són gratuïts. Aforament limitat. Reserves al WhatsApp 696 20 88 77