FIRA DEL PEBRE BORD FELANITX 2021
Dia de celebració 24 d’octubre de 2021
Horari de la Fira de 7.00h a 19.00h

PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Serà de dia 1 d’octubre a dia 19 d’octubre de 2021 ambos inclosos.
La inscripció de participació s’haurà de fer per correu electrònic: mercat@felanitx.org amb el model de sol·licitud adjuntat.

PARTICIPACIÓ A LA FIRA vendrà determinada segons els següents criteris:
-Comerç local
-Productes de qualificació artesana.
-Productes adequats a criteri de l’organització i que puguin ser d’interès comercial.
-Productes d’alimentació.

Podeu descarregar aquí el model de sol·licitud