Felanitx informa

Convocatòria de subvencions 2021 Entitats sense ànim de lucre del terme municipal de Felanitx pel foment de la caça, preservació de la natura i ornicultura. Import destinat: 4.000 € Entitats esportives per a la realització d’activitats esportives Import...

Felanitx informa

Plenària mes de maig S’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple per al dia 10 de maig, a les 20 hores, una sessió que es realitzarà de forma telemàtica. Punts de l’ordre del dia més rellevants: – Imposició de penalitats per pressumpte...

Felanitx informa

Anunci Contractació obres instal·lació pèrgoles La Junta de Govern Local del passat dia 13 d’abril de 2021 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran la contractació de les obres d’instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques a...

Felanitx informa…

Bonificació impost construccions, instal·lacions i obres L’Ajuntament de Felanitx continuarà bonificant l’impost de construccions, instal·lacions i obres fins que finalitzi l’estat d’alarma marcat pel Govern Estatal el dia 9 de maig de 2021. Es farà bonificació ICIO...