Contractació de l’explotació del bar, consergeria, manteniment i neteja del camp de futbol Es Torrentó de Felanitx (Termini: 04/01/2016, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 9.12.15. Cànon a l’alça: 775,57 € anuals. Contracte adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de dia 09.02.16   Número...

Contractació de l’explotació del bar, consergeria, manteniment i neteja del camp de futbol Sa Lleona de S’Horta (Tipus de procediment: Negociat sense publicitat)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 25.08.15. Contracte adjudicat en sessió de dia 20.10.15.     Número expedient:  2015/015 Tipus de contracte:  Altres tipus de...