TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA a l’aprovació del reglament d’organització i funcionament de la taula local de coordinació contra la violència masclista, la comissió tècnica i la comissió d’igualtat del municipi de Felanitx

TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA A L’APROVACIÓ DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA TAULA LOCAL DE COORDINACIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA, LA COMISSIÓ TÈCNICA I LA COMISSIÓ D’IGUALTAT DEL MUNICIPI DE...