Felanitx informa…

Propera Plenària S’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple per al dia 11 de juny, a les 20 hores, a la sala de plens de la Casa Consistorial. Punts de l’ordre del dia més rellevants: Expedient 2695/2017. Expropiació forçosa de finca...