Contractació de la gestió de servei públic d’atenció a la primera infància a l’Escoleta EI Es Faralló de Portocolom(Termini : 02/03/2016, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Aprovació dels nous plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques: acord de la Junta de Govern local en sessió de dia 16.02.16. Pressupost de licitació (aportació econòmica de l’Ajuntament). Preu a tant alçat:...