Contractació del servei de lloguer, manteniment i recaptació de màquines expenedores de tiquets d’estacionament de la zona regulada (O.R.A.) (Termini: 27/01/2016, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 22.12.15. Pressupost màxim de licitació. Import net: 23.559,62 € anuals. Import total: 28.507,14 € anuals. Contracte adjudicat per la...

Contratación de servicios en el polideportivo municipal Guillem Timoner, piscinas cubiertas municipales, pistas de tenis y pádel y pistas polideportivas exteriores(Termini 26/01/2016, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de condiciones técnicas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de día 15.12.15. Precio a tanto alzado. Importe neto: 404.958,67 € anuales. Importe total: 490.000,00...

Contractació de l’explotació del bar, consergeria, manteniment i neteja del camp de futbol Es Torrentó de Felanitx (Termini: 04/01/2016, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 9.12.15. Cànon a l’alça: 775,57 € anuals. Contracte adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de dia 09.02.16   Número...

Contractació de l’explotació del bar, consergeria, manteniment i neteja del camp de futbol Sa Lleona de S’Horta (Tipus de procediment: Negociat sense publicitat)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 25.08.15. Contracte adjudicat en sessió de dia 20.10.15.     Número expedient:  2015/015 Tipus de contracte:  Altres tipus de...