El següent tràmit ja no es pot sol·licitar telemàticament degut al següent canvi legal:

INFORMACIÓ SOBRE EL TRÀMIT: D’acord amb la vigent normativa padronal (BOE 02.05.2020 núm. 122)) i la Llei de protecció de dades de caràcter personal(art.6.1) és necessari aportar autorització de les persones empadronades en el domicili per poder expedir un certificat amb les seves dades.
En cas de menors d’edat, es necessari autorització d’un dels pares.

certconv202109

 

Podeu descarregar el formulari en el següent enllaç: