Escola Rural de Son Proenç

Zona d'allotjament

Descobreix la casa, els serveis i la zona exterior

Sala d'actes

Descobreix la sala polivalent de l'escola rural

Tota la instal·lació

Descobreix totes les possibilitats de Son Proenç
Reglament d'ús de l'escola rural
Ordenança de preus

DISPONIBLE PRÒXIMAMENT

   

 

Al següent mapa trobareu la ubicació de l'Escola Rural de Son Proenç, així com les indicacions per arribar:
Direcció: 1era volta, 80 Polígon 22 - parcel·la 88

Telf: 971 580 051