Llista d'ofertes públiquesFiltre d'ofertes

Total Ofertes disponibles: 316

BORSÍ MESTRE D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA AJUNTAMENT DE SON SERVERA

09-08-2018

BORSÍ TÈCNIC/A EN GESTIÓ TURÍSTICA AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

09-08-2018

Convocatòria borsa de Tècnic/a en gestió turística, especialitat: turisme cultural amb caràcter laboral temporal per cobrir necessitats o substitucions a la plantilla de personal de l’Ajuntament de Santa Margalida

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10856/612351/convocatoria-borsa-de-tecnic-a-en-gestio-turistica

TÈCNIC DE TURISME I BORSÍ AJUNTAMENT ANDRATX

09-08-2018

Bases extraordinàries de la convocatòria pel sistema de concurs-oposició per a la selecció d'un tècnic de turisme interí ajuntament d'Andratx i constitució d'un borsí

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10856/612266/bases-extraordinaries-de-la-convocatoria-pel-siste

FEA PEDIATRIA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

09-08-2018

Resolució del director general del Servei de Salut de 18 de juliol de 2018 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu especialista d'àrea (FEA) de pediatria del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari de Llevant de Mallorca

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10856/612316/resolucio-del-director-general-del-servei-de-salut

FEA PEDIATRIA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

09-08-2018

Resolució del director general del Servei de Salut de 18 de juliol de 2018 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu especialista d'àrea (FEA) de pediatria del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari de Migjorn de Mallorca

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10856/612314/resolucio-del-director-general-del-servei-de-salut

FEA PEDIATRIA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

09-08-2018

Resolució del director general del Servei de Salut de 18 de juliol de 2018 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu especialista d'àrea (FEA) de pediatria del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari de Tramuntana de Mallorca

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10856/612311/resolucio-del-director-general-del-servei-de-salut

FEA PEDIATRIA DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

09-08-2018

Resolució del conseller de Salut de 18 de juliol de 2018 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu especialista d'àrea (FEA) de pediatria del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari de Ponent de Mallorca

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10856/612313/resolucio-del-conseller-de-salut-de-18-de-juliol-d

BORSÍ AUXILIAR ADMINISTRATIU AJUNTAMENT ARTÀ

09-08-2018

Bases específicas de la convocatòria de selecció, mitjançant concurs, amb caràcter interí, per crear una borsa de personal auxiliar administratiu

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10855/612229/bases-especificas-de-la-convocatoria-de-seleccio-m

Encarregat de magatzem - Comunitat Autònoma de les Illes Balears

09-08-2018

Requisits: ESO o FP de grau mitjà. Català B1. Persones desocupades a temps complet e inscrites al SOIB (ni millora, ni fixo discontinu, ni temps parcial) Condicions: Salari brut 1142 euros. Contracte de relleu de 48 mesos a temps parcial (75% de la jornada). Horari entre les 7:30 i les 15h.

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

Coordinador/a de voluntariat - Fundació Atenció i Suport a la Dependència

09-08-2018

Requisits: Títol de grau en treball social. Català B2. Condicions: Salari brut anual 32021.21 euros. Contracte d'interinatge a jornada completa. Horari flexible de 9 a 17:30.

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

FISIOTERAPEUTA - INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

09-08-2018

Requisits: Grau o Diplomatura en Fisioterapia. Català B2. Condicions: Salari brut anual 32097.30 euros. Contracte de relleu de 48 mesos a jornada completa de 8 a 15:30h.

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

Cocinero/a 2ª - Patronato de la Residencia de Personas Mayores de Llucmajor

09-08-2018

Requisits: ESO / Graduat Escolar. Carnet manipulador aliments. Català A2. Condicions: Salari brut 1085 euros (pagues no incloses). Contracte temporal de 18 mesos a jornada completa. Horari de dilluns a diumenge, torns de 7h a 14:30 i de 13h a 23:30h amb dos dies lliures consecutius.

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

FEA OFTALMOLOGIA - Hospital Comarcal d'Inca

09-08-2018

Requisits: Facultatiu especialista de l'àrea d'oftalmologia. Català B1. Condicions: Salari brut anual 49294. Contracte temporal de 3 mesos prorrogables a jornada completa de 8:00 a 15:00 h.

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

FEA anestèsia i reanimació - Hospital Comarcal d'Inca

09-08-2018

Requisits: Llicenciatura o grau en medicina. Mir en anestèsia i reanimació. Català B1. Condicions: Salari brut 3521 euros. Contracte temporal de 3 mesos prorrogables (substitució per embaràs de risc, maternitat, lactància i vacances) a jornada completa de 8:00 a 15:00 h.

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

Coordinador/a de treballadors socials - Fundació atenció i suport a la dependència.

08-08-2018

Requisits: Títol de grau en Treball social o Diplomatures o títols equivalents. Català B2. Condicions: Salari brut anual 32021.21. Contracte d'interinatge a jornada completa. Horari flexible de 9 a 17:30.

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

Advocat/ada de la Unitat de Valoració (Servei Tutela) - Fundació d'atenció i suport a la dependència de les Illes Balears

08-08-2018

Requisits: Títol universitari de grau superior en dret o llicenciatura en dret. Català C1. Col·legiat al col·legit d'Advocats de les Illes Balears. Condicions: Salari brut anual 29517.87. Contracte d'interinatge a jornada completa. Horari de dilluns a divendres en règim d'horari flexible, amb una part fixa de l'horari de concurrència obligada.

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

Psicòleg/òloga - Fundació d'atenció i suport a la dependència

08-08-2018

Requisits: Catala B2. Títol de grau en psicologia, o Llicenciatures o títols equivalents. Títol oficial de Màster universitari en psicologia general sanitària, o Certificat d'acreditació de la professió de psicologia general sanitària, o Títol oficial de Màster universitari en psicologia clínica. Col·legiat al Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears (COPIB) Condicions: Contracte d'interinatge a jornada completa. Horari flexible de 9 h a 17:30.

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

Responsable de la Unitat Econòmica - Fundació d'atenció i suport a la dependència

08-08-2018

Requisits: Tècnic/a titulada superior en grau en economia, o llicenciatura o títols equivalents. Català B2. Condicions: Salari brut anual 34498.04. Contracte d'interinatge a jornada completa. Horari flexible d'entrada i sortida de 9 a 17:30h.

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

Advocat/ada de la Unitat Jurídica - Fundació d'atenció i suport a la dependència de les Illes Balears

08-08-2018

Requisits: Títol universitari de grau superior en dret o llicenciatura en dret. Col·legiat al Col·legit d'Advocats de les Illes Balears. Condicions: Salari brut anual de 36477.56. Contracte d'interinatge a jornada completa. Horari: De dilluns a divendres en règim d'horari especial. D'acord amb les necessitats del servei, l'horari serà el següent: de 09:00 h a 16:00 h o de 11:00 h a 18:00 h. Disponibilitat horària de dilluns a divendres, 24 hores al dia, 365 dies a l'any.

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

Cap de Servei de Tutela - Fundació d'atenció a la dependència de les Illes Balears

08-08-2018

Requisits: Títol universitari de grau superior en dret o llicenciatura en dret. Col·legiat al col·legit d'Advocats de les Illes Balears. Condicions: Salari brut anual de 40787,72. Contracte d'interinatge a jornada completa. Horari: De dilluns a divendres en règim d'horari flexible, amb una part fixa de l'horari de concurrència obligada. Disponibilitat de dilluns a diumenge, 24 hores 365 dies de l'any.

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

ENGINYER/A TÈCNIC/A EN TOPOGRAFIA - AJUNTAMENT DE PALMA INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ

03-08-2018

Convocatòria cobertura temporal de dos enginyers tècnics en topografia

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10853/612153/convocatoria-cobertura-temporal-de-dos-enginyers-t

BORSÍ TÈCNIC/A SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL DE L'AJUNTAMENT DE SELVA

03-08-2018

Convocatòria i bases que han de regir el procés selectiu per a constituir mitjançant concurs una borsa de treball extraordinari de la categoria de tècnic/a superior en educació infantil, personal laboral temporal, de l’Ajuntament de Selva

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10852/611968/convocatoria-i-bases-que-han-de-regir-el-proces-se

BORSÍ ZELADOR/ZELADORA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

03-08-2018

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 de juliol de 2018 per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria de zelador/zeladora

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10852/612011/resolucio-del-director-general-del-servei-de-salut

TREBALLADOR/A FAMILIAR - AJUNTAMENT DE LLOSETA

02-08-2018

SALARI BRUT 16116,32 EUROS. CONTRACTE TEMPORAL DE 1 MES A JORNADA COMPLETA PER COBRIR VACANCES. HORARI: DE DILLUNS A DIJOUS DE 8:30 A 12H I DE 16H A 20H. DIVENDRES DE 8:30 A 12H I DE 15:30 A 19H.

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

TREBALLADOR/A FAMILIAR - AJUNTAMENT DE LLOSETA

02-08-2018

SALARI BRUT ANUAL 16116,32 EUROS. CONTRACTE TEMPORAL DE 4 MESOS PRORROGABLES A JORNADA COMPLETA. HORARI: DE DILLUNS A DIJOUS DE 8:30 A 12H I DE 16H A 20H. DIVENDRES DE 8:30 A 12H I DE 16H A 19H.

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

CUINER/A - AJUNTAMENT DE LLOSETA

02-08-2018

SALARI BRUT ANUAL DE 13552,06 EUROS. CONTRACTE D'INTERINATGE DE 1 MES A JORNADA COMPLETA DE 8:30 A 16:00H.

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

DIETISTA NUTRICIONISTA - HOPITAL UNIVERSITARI SON LLATZER

02-08-2018

SALARI BRUT 2125.03 EUROS. CONTRACTE TEMPORAL DE 6 MESOS PRORROGABLES A JORNADA COMPLETA DE 8:00 A 15:30H.

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

AUXILIAR INFERMERIA - PATRONAT DE LA RESIDÈNCIA SOCIAL SANT DOMINGO DE POLLENÇA

02-08-2018

SALARIO BRUTO ANUAL 1182,73 EUROS MAS PAGAS EXTRAS. CONTRATO TEMPORAL DE 1 MES A JORNADA COMPLETA CON TURNOS DE MAÑANA, TARDE Y NOCHE.

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

FACULTATIVO ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO - HOSPITAL DE MANACOR

02-08-2018

LICENCIADO EN MEDICINA GENERAL ESPECIALIDAD VIA MIR EN CIRUGIA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO. SALARIO BRUTO ANUAL 46311,17 EUROS. CONTRATO TEMPORAL DE 3 MESES PRORROGABLES A JORNADA COMPLETA. CONTRATO DE GUARDIAS DE 17H Y 24H.

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

Conductor/a repartidor/a de bicicletas - SMAP

01-08-2018

Funciones: Reparto de bicicletas mediante vehículo remolque. Mantenimiento preventivo y correctivo de las bicicletas. Repacación y substitución de los equipos electrónicos cómo pueden ser placas, lectores, pantallas, ordenadores, elementos que conformen las estaciones del servicio de bicicleta pública de Bicipalma. Requisitos: Catalán B1. Contrato interino para cubrir vacante por incapacidad temporal. Salario bruto anual de 16000 euros. Turnos rotativos de mañana y tarde.

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

Administrativo/a - Institut Municipal d'Innovació de Palma

01-08-2018

Funcions: Execució de la nòmina amb la introdució de les variables mensuals que correspongui. Liquidació de cotitzacions a la Seguretat Social. Control d'accidents de treball i de incapacitat transitòria. Requisits: Cicle formatiu de formació professional de grau. Català B2. Coneixements d'ofimàtica. Coneixements de comptabilitat i gestió de personal (nòmines i seguretat social). Valorable experiència. Condicions: Salari brut anual de 22.661,92 euros. Contracte d'interintage de 10 mesos prorrogables a jornada completa de 8:00 a 15:30. Data prevista de incorporació 16/08/2018.

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

Auxiliar administratiu - Marratxí XXI, S.A.U.

30-07-2018

Funcions pròpies d'auxiliar administratiu. Requisits: Graduat escolar / ESO. Permís de conduir B. Català B2. Formació professional de la branca Administrativa. Condicions: Contracte indefinit a jornada completa de 8 a 15. Salari brut: 1498.95€ més dues pagues extraordinàries.

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

Borsí operari de neteja Ajuntament de Maria de la Salut

27-07-2018

Bases Borsí de Treball Extraordinari d'operari de neteja laboral temporal, pel sistema de concurs

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10850/611866/bases-borsi-de-treball-extraordinari-d-operari-de-

Borsí operari de Brigada (peó) Ajuntament Maria de la Salut.

27-07-2018

Bases Borsí de treball extraordinari d'operari de Brigada ( peó ), laboral, temporal, pel sistema de concurs

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10850/611869/bases-borsi-de-treball-extraordinari-d-operari-de-

Borsí educadora social Ajuntament d'Inca

27-07-2018

Convocatòria i bases que han de regir la cobertura de manera interina d'una plaça d'educadora social i la posterior creació d'un borsí d'aquesta categoria mitjançant sistema de concurs-oposició

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10850/611846/convocatoria-i-bases-que-han-de-regir-la-cobertura

Auxiliar tècnic/a sociosanitari/ària. Fundació Atenció i Suport a la Dependència

27-07-2018

Funcions: Realitzar i supervisar la higiene i les necessitats bàsiques de les persones usuàries. Organitzar i emplenar la documentació bàsica establerta de cada una de les persones usuàries, i anotar-hi les incidències. Requisits: Cicle formatiu de formació professional de grau mitjà en atenció sociosanitària en institucions socials. Català B1. Salari brut de 1615€. Contracte temporal de 2 mesos a jornada completa per torns. Plaça per cobrir vacances i baixes IT. En acabar el contracte es liquidarà la paga extra proporcional al contracte.

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

FEA Oftalmologia. Hospital comarcal d'Inca.

27-07-2018

Les funcions d'un Facultatiu especialista de l'àrea d'oftalmologia a un hospital del Servei de Salut de les Illes Balears, amb el certificat B1 de català (no excloent) i la nacionalitat comunitària. Requisists: Ensenyament universitari segon cicle o grau especialista en oftalmologia. Condicions: Salari brut anual 49.294€. Contracte temporal de 3 mesos a jornada completa de 8:00 a 15:00.

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

Técnico en emergencias sanitarias. Gestió sanitària assistencial de les Illes Balears.

27-07-2018

Las funciones a desarrollar son las propias de la categoría profesional en unidades de soporte vital básico y avanzado para dar cobertura a una situación de incapacidad temporal de un trabajador en plantilla. Requisitos: Ciclo formativo de formació profesional de grado medio de Técnico de emergencias sanitarias. Permiso de conducir C, C1. Catalán A2. Condiciones: Salario bruto 1894 con pagas extras incluidas. Contrato de 1 mes a jornada completa con turnos rotatorios de 8 horas.

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

Auxiliar Administratiu oficina Ibavi

27-07-2018

Funcions pròpies de la categoria d'auxiliar administratiu. Contracte temporal de 6 mesos a jornada completa de 8:00 a 15:30. Salari brut anual 9591.82€. Requisits: ESO / graduat escolar i B2 de català.

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

AUILIAR D'INFORMÀTICA

25-07-2018

CONFIGURAR, INSTAL·LAR I INVENTARIAR ELS EQUIPS DELS USUARIS FINALS. REBRE I CANALITZAR LES PETICIONS DELS USUARIS RELATIVES A APLICACIONS EN EXPLOTACIÓ. REGISTRAR I RESOLDRE INCIDÈNCIES DELS SISTEMES I DONAR SUPORT A L'USUARI. PARTICIPAR EN LA FORMACIÓ ALS USUARIS.

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

Borsí especialista en Radiodiagnòstic Hospital Universitari Son Espases

24-07-2018

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de juny de 2018 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de Radiodiagnóstic (Exp. HUSE – 1/18), corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10849/611816/resolucio-del-director-general-del-servei-de-salut

Borsí Personal Neteja Ajuntament de Santa Maria del Camí

24-07-2018

Borsí treballador familiar de l’Ajuntament d’Andratx

24-07-2018

Bases i programa de la convocatòria de proves selectives per a la constitució d’un borsí específic per a la cobertura de necesitats de curta durada de places de treballador familiar de l’Ajuntament d’Andratx

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10848/611706/bases-i-programa-de-la-convocatoria-de-proves-sele

Treballador/a Familiar Ajuntament de Son Servera

24-07-2018

Col·laborar en la planificació i coordinació dels casos assistencials amb l'equip de professionals, identificant les necessitats de la persona assistida, garantint la cobertura de les mateixes en l'àmbit físic, psíquic i social i en aspectes concrets, com ara, alimentació, higiene, sanitaris i administratius.

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

Director/a de Temps LLiure Ajuntament de Son Servera

24-07-2018

Escoleta d'estiu 2018. Garantit que el Projecte es dugui a terme d'acord amb les líneas del servei municipal.

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

Peó/ona picapreder/a - Ajuntament d'Inca

24-07-2018

Ajuda als oficials en les obres públiques realitzades.

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

Disseny i Desenvolupament d’Aplicacions en el Departament de Sistemes d’Informació - AJUNTAMENT DE PALMA - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA DE MALLORCA, SA

19-07-2018

Proces de selecció de personal per cobrir places de Comandaments intermedis Disseny i Desenvolupament d’Aplicacions en el Departament de Sistemes d’Informació

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10847/611681/proces-de-seleccio-de-personal-per-cobrir-places-d

Disseny i Administració d'Infraestructures de TIC en el Departament de Sistemes d’Informació - AJUNTAMENT DE PALMA - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA DE MALLORCA, SA

19-07-2018

Procés de selecció de personal per cobrir places de Comandaments intermedis: Disseny i Administració d'Infraestructures de TIC en el Departament de Sistemes d’Informació

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10847/611679/proces-de-seleccio-de-personal-per-cobrir-places-d

Tècnics i Especialistes en manteniment - AJUNTAMENT DE PALMA - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA DE MALLORCA, SA

19-07-2018

Procés de selecció de personal per cobrir places de Tècnics i Especialistes en manteniment

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10847/611680/proces-de-seleccio-de-personal-per-cobrir-places-d

Tècnic de grau mitjà (graduat social) de l'Ajuntament d'Alcúdia

16-07-2018

Bases reguladores del procediment selectiu per a la contractació d'un tècnic de grau mitjà (graduat social) de l'Ajuntament d'Alcúdia

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10845/611502/bases-reguladores-del-procediment-selectiu-per-a-l

CONCURS OPOSICIÓ INFERMER OBSTRICOGINECOLÒGIC/ INFERMERA OBSTRICAGINECOLÒGICA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

16-07-2018

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 6 de juliol de 2018 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d'infermer obstetricoginecològic/infermera obstetricaginecològica, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10845/611531/resolucio-del-director-general-del-servei-de-salut

CONCURS OPOSICIÓ FISIOTERAPEUTA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

16-07-2018

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 de juliol de 2018 per la que es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de fisioterapeuta, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10845/611529/resolucio-del-director-general-del-servei-de-salut

Policia Local Ajuntament Sa Pobla

12-07-2018

BORSÍ TAG AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

10-07-2018

Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de l’Ajuntament d’Alcúdia i dels seus organismes autònoms de la subescala tècnica d’administració general per al nomenament de funcionaris/es interins/es

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10843/611366/aprovacio-de-la-convocatoria-i-les-bases-que-regir

TÈCNIC DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I TELECOMUNICACIONS. FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT)

10-07-2018

Bases específiques per la convocatòria d’un facultatiu tècnic a l’especialitat de tecnologies de la informació i telecomunicacions per l'Àrea de Govern Digital de la Fundació Bit (GD01-18)

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10843/611376/bases-especifiques-per-la-convocatoria-d-un-facult

Borsí tècnic d'aministració general Ajuntament de Calvià

09-07-2018

Decret de modificació de la composició de la Comissió Tècnica de Valoració de la convocatòria d'una borsa de treball de tècnic/a d'administració general (TAG), BOIB núm. 56 de data 5/5/2018

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10842/seccio-ii-autoritats-i-personal/473

Borsí medicina del treball EBAP

09-07-2018

Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 22 juny de 2018, a proposta del director general de Funció Pública i Administracions Públiques, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10842/611287/resolucio-de-la-consellera-d-hisenda-i-administrac

Borsí Tècnic en Prevenció de Riscs Laborals

09-07-2018

Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 22 de juny de 2018, a proposta del director general de Funció Pública i Administracions Públiques, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala prevenció de riscs laborals, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10842/611286/resolucio-de-la-consellera-d-hisenda-i-administrac

Borsí Infermeria EBAP

09-07-2018

Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 22 juny de 2018, a proposta del director general de Funció Pública i Administracions Públiques, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat infermeria del treball, de l' Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10842/611274/resolucio-de-la-consellera-d-hisenda-i-administrac

Borsí Enginyer Superior cap de Serveis Bàsics Ajuntament Sa Pobla

06-07-2018

BORSÍ ENGINYER TÈCNIC DE TELECOMUNICACIONS

06-07-2018

Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 8 de juny de 2018, a proposta del director general de Funció Pública i Administracions Públiques, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat enginyeria tècnica de telecomunicacions, a l’illa de Mallorca

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10841/611194/resolucio-de-la-consellera-d-hisenda-i-administrac

DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA EN BALEARES: ENCUESTADOR/A (REF.3257)

03-07-2018

SERVEIS MUNICIPALS AJUNTAMENT DE SANTANYÍ: LIMPIADOR/A DE EDIFICIOS PÚBLICOS (REF. 3250)

03-07-2018

Borsí Peó Brigada Obres. AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

03-07-2018

Borsí Tècnic Sociosanitari. AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

03-07-2018

TÈCNIC DE SUPORT A LA INVESTIGACIÓ. FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

03-07-2018

Resolució del director gerent de la Fundació Institut Investigació Sanitària Illes Balears per la qual s’ordena la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria per a la contractació d’un tècnic de suport a la investigació

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10839/611076/resolucio-del-director-gerent-de-la-fundacio-insti

VETERINARI/ÀRIA FOGAIBA

03-07-2018

Resolució del director gerent del FOGAIBA per a la que s’aproven les bases i la convocatòria de selecció de personal per cobrir una plaça de personal laboral interí d’un Veterinari/ària per substituir una baixa de llarga durada un treballador de la plantilla del FOGAIBA

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10839/611056/resolucio-del-director-gerent-del-fogaiba-per-a-la

BORSÍ TÈCNICS EDUCACIÓ INFANTIL AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

03-07-2018

Convocatòria per constituir una borsa de treball temporal laboral de tècnics d'educació infantil

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10840/611146/convocatoria-per-constituir-una-borsa-de-treball-t

BORSÍ DINAMITZADOR/A D'ESPORTS I FESTES AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

03-07-2018

Convocatòria i bases del concurs-oposició per constituir una borsa de personal funcionari interí dinamitzador/a d'esports i festes, del grup C, subgrup C2, escala administració especial, subescala serveis especials de l'Ajuntament de Santanyí

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10840/611141/convocatoria-i-bases-del-concurs-oposicio-per-cons

BORSÍ TÈCNIC ECONÒMIC AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

03-07-2018

Convocatòria i bases del concurs-oposició per constituir una borsa de personal funcionari interí tècnic/a econòmic/a de la batlia, del grup A, subgrup A2, escala d’administració especial, subescala tècnica de l'Ajuntament de Santanyí

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10840/611140/convocatoria-i-bases-del-concurs-oposicio-per-cons

BORSÍ AUXILIAR DE TURISME AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

03-07-2018

Convocatòria i bases del concurs-oposició per constituir una borsa de treball de personal funcionari interí en la categoria d’auxiliar de turisme de l'Ajuntament de Santanyí

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10840/611136/convocatoria-i-bases-del-concurs-oposicio-per-cons

BORSÍ TREBALLADORS/ES FAMILIAR AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

03-07-2018

Convocatoria i bases que han de regir les proves selectives per constituir una borsa de personal de treballadors/es familiars per cobrir les necessitats que es produeixin a la Corporació, bé per mitjà del nomenament de personal funcionari interí, bé per mitjà de contractacions laborals temporals

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10840/611106/convocatoria-i-bases-que-han-de-regir-les-proves-s

Tècnic en informàtica. FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

03-07-2018

Resolució del director gerent de la Fundació Institut Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a contractar a un Tècnic en informàtica

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10840/611114/resolucio-del-director-gerent-de-la-fundacio-insti

Borsí Peó Brigada Temporal Ajuntament d'Andratx

29-06-2018

Bases i programa de la convocatòria de proves selectives per a la constitució d’un borsí específic per a la cobertura de necesitats de curta durada de places de peó de brigada de l’ajuntament d’Andratx

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10837/610888/bases-i-programa-de-la-convocatoria-de-proves-sele

Auxiliar Administratiu Ajuntament de Manacor

29-06-2018

Convocatòria borsa de feina d'auxiliars administratius per a un contracte de relleu

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10837/610933/convocatoria-borsa-de-feina-d-auxiliars-administra

TÈCNIC EDUCACIÓ INFANTIL VILAFRANCA

29-06-2018

OFERTA PUBLICA TEC EDUCACION INFANTIL (REF 3146) Datos Localidad de Ubicación del Puesto: VILAFRANCA DE BONANY(BALEARS (ILLES)) Datos adicionales FUNCIONES: Las propias de un educador-a para niños de 0 a 3 años. REQUISITOS: Ciclo formativo de formación profesional de grado superior en Educación Infantil. CONDICIONES: Contrato de 1 mes, jornada parcial de 33,5 horas/semana y salario bruto de 859.11 eu Datos de contacto Las personas que cumplan los requisitos indicados, deben enviar SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE OFERTA PUBLICA ( disponible en la pantalla inicial de la web www.soib.es ), debidamente cumplimentada y firmada a ofertapublicamanacor@soib.caib.es indicando en el asunto OFERTA PUBLICA TEC EDUCACION INFANTIL (REF 3146) o presentarla cumplimentada en el registro de cualquier oficina del SOIB, desde el 27 de junio al 02 de julio, ambos inclusives.

https://soib.es/

Borsa Adminitatiu Ajuntament de Capdepera

27-06-2018

Bases per a la creació d'una borsa de personal administratiu interí de l'Administració General de l'Ajuntament de Capdepera, pel Procediment de Concurs-Oposició, Exp. 2509-18

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10836/610828/bases-per-a-la-creacio-d-una-borsa-de-personal-adm

Borsí conserges Ajuntament de Llucmajor

21-06-2018

Convocatòria i bases de les proves selectives per a la creació, mitjançant oposició, d’una borsa de treball de conserges per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí o per a posteriors contractacions com a personal laboral temporal

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10834/610690/convocatoria-i-bases-de-les-proves-selectives-per-

Borsí tècnics superiors d'educació infantil AJUNTAMENT D'ALGAIDA

19-06-2018

Bases específiques que regiran la convocatòria per a constituir una borsa extraordinària de treball de personal laboral de tècnics superiors d'educació infantil per a cobrir mitjançant concurs necessitats eventuals de personal a l'Escola Municipal d'Infants de l'Ajuntament d'Algaida

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10833/610501/bases-especifiques-que-regiran-la-convocatoria-per

TÉCNICO/A DE EMERGENCIAS SANITARIAS (REF.2774) GESTIÓN SANITARIA Y ASISTENCIA DE LAS ILLES BALEARS(GSAIB)

18-06-2018

Tècnic superior educació infantil escoleta municipal Santa Eugènia

14-06-2018

Bases convocatòria de dues places de tècnic superior educació infantil a l'escoleta municipal

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10831/610290/bases-convocatoria-de-dues-places-de-tecnic-superi

Mestre Educació Infantil escoleta municipal Santa Eugènia

14-06-2018

Bases convocatòria d'una plaça Mestre Educació Infantil a l'escoleta municipal

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10831/610274/bases-convocatoria-d-una-placa-mestre-educacio-inf

Borsí treballador/a social Ajuntament de Llucmajor

14-06-2018

Convocatòria i bases que han de regir les proves selectives per a la creació, mitjançant oposició, d’una borsa de treball de treballadors/es socials, Grup A, Subgrup A2, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10831/610297/convocatoria-i-bases-que-han-de-regir-les-proves-s

Borsí treballador/a social Ajuntament de Llucmajor

14-06-2018

Convocatòria i bases que han de regir les proves selectives per a la creació, mitjançant oposició, d’una borsa de treball de treballadors/es socials, Grup A, Subgrup A2, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10831/610297/convocatoria-i-bases-que-han-de-regir-les-proves-s

Borsí educador/a social Ajuntament de Llucmajor

14-06-2018

Convocatòria i bases que han de regir les proves selectives per a la creació, mitjançant oposició, d’una borsa de treball d’educador/a social, Grup A, Subgrup A2, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10831/610297/convocatoria-i-bases-que-han-de-regir-les-proves-s

BORSÍ TAG AJUNTAMENT SON SERVERA

12-06-2018

BORSÍ POLICIA LOCAL AJUNTAMENT DE CALVIA

07-06-2018

Convocatòria d'una borsa de treball de la categoria de policia local

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10828/610037/convocatoria-d-una-borsa-de-treball-de-la-categori

GESTORS TELEFÒNICS FUNDACIÓ BIT

07-06-2018

Bases específiques que regiran el procés selectiu per contractar, amb caràcter d’interinitat en lloc vacant, dos llocs de feina de gestors telefònics(GEST01-18)

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10828/609966/bases-especifiques-que-regiran-el-proces-selectiu-

BORSÍ AUXULIAR DE TURISME AJUNTAMENT DE FELANITX

05-06-2018

Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa d’auxiliar de turisme, com a personal laboral interí de l’Ajuntament de Felanitx

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10826/609812/bases-especifiques-que-regiran-la-convocatoria-per

CONCURS OPOSICIÓ SERVEI DE SALUT ILLES BALEARS: anestèsia, aparell digestiu, cardiologia, farmàcia hospitalària, ginecologia i obstetrícia, medicina interna, oftalmologia, otorrinolaringologia, pediatria i urologia

31-05-2018

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 de maig de 2018 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de les categories de facultatiu/facultativa especialista en anestèsia, aparell digestiu, cardiologia, farmàcia hospitalària, ginecologia i obstetrícia, medicina interna, oftalmologia, otorrinolaringologia, pediatria i urologia

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10825/609712/resolucio-del-director-general-del-servei-de-salut

Borsí Enginyer/a de forests EBAP

31-05-2018

Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 14 de maig de 2018, a proposta del director general de Funció Pública i Administracions Públiques, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala d’enginyeria, especialitat enginyeria de forests, a l’illa de Mallorca

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10825/609728/resolucio-de-la-consellera-d-hisenda-i-administrac

Borsí enginyer/a tècnic EBAP

31-05-2018

Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 14 de maig de 2018, a proposta del director general de Funció Pública i Administracions Públiques, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala d’enginyeria tècnica, especialitat d’enginyeria tècnica forestal, a l’illa de Mallorca

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10825/609727/resolucio-de-la-consellera-d-hisenda-i-administrac

MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEPORTIVA (REF. 2473) FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR

29-05-2018

DIPLOMADO/A O GRADUADO/A EN ENFERMERÍA (REF:1849) PATRONAT DE LA RESIDÈNCIA DE PERSONES MAJORS DE LLUCMAJOR

28-05-2018

JEFE/A DE LA SECCIÓN IV (F01130001B), ESPECIALIDAD INFORMÁTICA (REF.2455) DIRECCIÓ GENERAL FUNCIÓ PÚBLICA

28-05-2018

BORSÍ TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL AJUNTAMENT DE SON SERVERA

24-05-2018

Convocatòria i bases per a la constitució d'una borsa de treball amb caràcter interí de la plaça Tècnic d'Administració General

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10822/609410/convocatoria-i-bases-per-a-la-constitucio-d-una-bo

BORSÍ OFICIAL PRIMERA AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

24-05-2018

Convocatoria i bases per a la creació, mitjançant oposición, d'una borsa de treball d'oficial 1ª per a posteriors contractacions com a personal laboral temporal

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10822/609484/convocatoria-i-bases-per-a-la-creacio-mitjancant-o

BORSÍ ARQUITECTE TÈCNIC AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

24-05-2018

Convocatòria i bases per a la creació, mitjançant oposició, d'una borsa de treball de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe superior, especialitat arquitectura, del grup A, subgrup A1, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10822/609465/convocatoria-i-bases-per-a-la-creacio-mitjancant-o

TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

24-05-2018

Convocatòria i bases per a la creació, mitjançant oposició, d'una borsa de treball de tècnic d'administració general, grup A, subgrup A1, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10822/609464/convocatoria-i-bases-per-a-la-creacio-mitjancant-o

BORSÍ EXTRAORDINARI CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ

24-05-2018

Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 7 de maig de 2018, a proposta del director general de Funció Pública i Administracions Públiques, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat ciències de la informació, a l’illa de Mallorca

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10822/609421/resolucio-de-la-consellera-d-hisenda-i-administrac

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA (REF.2373) HOSPITAL SON ESPASES

24-05-2018

AUX. RECEPCIÓN (REF. 2354) FUNDACIÓN DE ATENCIÓN Y SOPORTE A LA DEPENDENCIA DE LA ISLAS BALEARES

24-05-2018

TÈCNIC/A AUXILIAR DELINEANT / ZELADOR AJUNTAMENT DE SÓLLER

22-05-2018

Bases que regiran el concurs-oposició per a proveir com a interí una plaça de Tècnic auxiliar Delineant / Zelador i constitució d'una borsa d'ocupació per a substitucions transitòries dels titulars, execució de programes de caràcter temporal i / o excés de tasques pel termini màxim de sis mesos dins el termini de dotze mesos

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10821/609301/bases-que-regiran-el-concurs-oposicio-per-a-provei

BORSÍ OPERARIS/RIES D'OFICIS MÚLTIPLES AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

22-05-2018

Convocatòria i bases para la creación, mediante oposición, de una bolsa de trabajo de operarios/as de oficios múltiples para posteriores contrataciones como personal laboral temporal

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10821/609349/convocatoria-i-bases-para-la-creacion-mediante-opo

BORSÍ TERAPIA OCUPACIONAL EBAP

22-05-2018

Núm. 5250 Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 2 de maig de 2018, a proposta del director general de Funció Pública i Administracions Públiques, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, amb titulació de diplomatura o grau en teràpia ocupacional o amb un altre títol que habiliti per a l’exercici d’aquesta professió regulada, a l’illa de Mallorca

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10821/609244/resolucio-de-la-consellera-d-hisenda-i-administrac

TÉCNICO/ A EN EMERGENCIAS SANITARIAS (REF. 2341) GESTIÓN SANITARIA ASISTENCIAL DE LAS ILLES BALEARS (GSAIB)

22-05-2018

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN (REF.2332) HOSPITAL SON ESPASES

22-05-2018

Tècnic/a Mitjà Relacions Laborals de l’Ajuntament de Palma.

21-05-2018

Departament de Personal. Servei de Selecció, Provisió i Gestió. Convocatòria concurs oposició pel torn lliure per cobrir 1 plaça de Tècnic/a Mitjà Relacions Laborals de l’Ajuntament de Palma.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10820/609259/departament-de-personal-servei-de-seleccio-provisi

BORSÍ OPERARI/A DE NETEJA AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

21-05-2018

Convocatòria i bases per a la creació, mitjançant oposició, d'una borsa de treball d'operari/a de neteja per a posteriors contractacions com a personal laboral temporal

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10820/609295/convocatoria-i-bases-per-a-la-creacio-mitjancant-o

BORSÍ AUXILIAR ADMINISTRATIUS AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

21-05-2018

Convocatòria i bases per a la creació, mitjançant oposició, d'una borsa de treball d'auxiliars administratius/es de l'escala d'administració general, subescala auxiliar, grup C, subgrup C2, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10820/609266/convocatoria-i-bases-per-a-la-creacio-mitjancant-o

BORSÍ AUXILIAR DE TURISME AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

21-05-2018

Aprovació bases reguladores del procediment selectiu per constituir una borsa de feina d'auxiliar de turisme a l'Ajuntament de Capdepera. Exp 1851/18

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10820/609286/aprovacio-bases-reguladores-del-procediment-select

3 ANALISTAS- PROGRAMADORES (F00120001), ESPECIALIDAD INFORMÁTICA (REF. 2296) DIRECCIÓ GENERAL FUNCIÓ PÚBLICA

21-05-2018

TÉCNICO/A SUPERIOR (F0167029H), ESPECIALIDAD INFORMÁTICA (REF. 2296) DIRECCIÓ G. FUNCIÓ PÚBLICA

21-05-2018

ANALISTA (F00110003), ESPECIALITAT INFORMÀTICA (REF. 2295) DIRECCIÓ GENERAL FUNCIÓ PÚBLICA

21-05-2018

TÉCNIC/A SUPERIOR (F0167026P), ESPECIALIDAD INFORMÀTICA (REF. 2291) DIRECCIÓ G. FUNCIÓ PÚBLICA

21-05-2018

JEFE/A DE LA SECCIÓN VI (F0113057A), ESPECIALIDAD INFORMÁTICA (REF. 2290) DIRECCIÓ GENERAL FUNCIO PUBLICA

21-05-2018

JEFE/A DE LA SECCIÓN IV (F0113001A), ESPECIALIDAD INFORMÁTICA (REF. 2288) DIRECCIÓ GENERAL FUNCIO PUBLICA

21-05-2018

JEFE/A DE LA SECCIÓN IV (F01130630) ESPECIALIDAD INFORMÁTICA (REF. 2285) DIRECCIÓ GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA

21-05-2018

JEFE/A DE LA SECCIÓN I (F0113056A), ESPECIALIDAD INFORMÁTICA (REF. 2283) DIRECCIÓ GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA

21-05-2018

BOMBER/A AJUNTAMENT DE PALMA

17-05-2018

Convocatòria de proves selectives per l’accés a la categoria de BOMBER/A, pel Sistema d’accés de TORN LLIURE i pel Sistema de selecció d’Oposició lliure, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública del 2015 i del 2017.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10818/609016/convocatoria-de-proves-selectives-per-l-acces-a-la

Borsa de directora i director de temps lliure 2018 Ajuntament Son Servera

17-05-2018

Borsa de monitora i monitor de Temps Lliure 2018 Ajuntament Son Servera

17-05-2018

BORSÍ SOCORRISTES AJUNTAMENT DE SA POBLA

17-05-2018

Director/a Gerent del Consorci Museu Marítim de Mallorca

17-05-2018

Resolució de la convocatòria pública i de les bases que han de regir la selecció del Director/a Gerent del Consorci Museu Marítim de Mallorca

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10819/609130/resolucio-de-la-convocatoria-publica-i-de-les-base

TÈCNIC EN BIOINFORMÀTICA DE RECOLZAMENT A LA INVESTIGACIÓ EN SALUT (IDISBA)

17-05-2018

Resolució del director gerent de la Fundació Institut Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un tècnic en bioinformàtica de recolzament a la investigació en salut

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10819/609131/resolucio-del-director-gerent-de-la-fundacio-insti

DIPLOMADO/A O GRADUADO/A EN ENFERMERÍA (REF:1849) PATRONAT DE LA RESIDÈNCIA DE PERSONES MAJORS DE LLUCMAJOR

17-05-2018

AUXILIAR DE ENFERMERÍA DE GERIATRÍA (REF 2196)

16-05-2018

Datos de la oferta número: 042018002196 Fecha de inicio: 15/05/2018 Fecha de fin: 21/05/2018 Provincia: BALEARS (ILLES) Descripción OFERTA PÚBLICA AUXILIAR DE ENFERMERÍA DE GERIATRÍA (REF 2196) Datos Localidad de Ubicación del Puesto: ARTA(BALEARS (ILLES)) Datos adicionales FUNCIONES: Realizará las funcionas propias e inherentes a la categoría de técnico auxiliar de enfermería de geriatría en un centro de día. REQUISITOS: titulación académica de técnico de auxiliar de enfermería o de técnico de atención sociosanitaria, o equivalente. Catalán B2 CONDICIONES: contrato a jornada completa de 40 horas semanales para cubrir una incapacidad temporal. Salario: 1.400 euros brutos mensuales. Horario partido, según turno. Datos de contacto Las personas que cumplan los requisitos indicados, deben enviar SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE OFERTA PUBLICA ( disponible en la pantalla inicial de la web www.soib.es ), debidamente cumplimentada y firmada a ofertapublicamanacor@soib.caib.es indicando en el asunto OFERTA AUXILIAR DE ENFERMERÍA DE GERIATRÍA . (REF 2196) o presentarse en el SOIB de Manacor ( Jaume II, 26 ) de 09 a 14 h preguntado por CATI fONT, desde el 15 al 21 de mayo ambos inclusives.

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=04&id=042018002196&ret=B&idFlujo=3qmqh8GSr2sSs4g08dzRGjT7674

CONDUCTOR/A B-MAQUINISTA (REF.2215) IBANAT

16-05-2018

Datos de la oferta número: 042018002215 Fecha de inicio: 15/05/2018 Fecha de fin: 23/05/2018 Provincia: BALEARS (ILLES) Descripción OFERTA PÚBLICA IBANAT: CONDUCTOR/A B-MAQUINISTA (REF.2215) Datos Localidad de Ubicación del Puesto: INCA(BALEARS (ILLES)) Datos adicionales FUNCIONES: -Conducción de vehículos hasta los admitidos por el carnet B y de vehículos de emergencias: manejo de los equipos auxiliares de los mismos, de maquinaria agroforestal y maquinaria de obra civil pesada. -Responsabilidad directa en las condiciones de uso y mantenimiento de la maquinaria asignada temporalmente. -Responsable de vehículos, maquinaria (mantenimento y reparaciones, incluida la limpieza),combustibles y sistemas de comunicación. -Colaborar con los mecánicos del Ibanat en el mantenimiento y en la reparación de los medios propios del Ibanat, cuando sea requerido, aunque no estén asignados de manera temporal al conductor. -Colaborar en el mantenimiento de las adecuadas condiciones de higiene y seguridad de los locales destinadas al aparcamiento de maquinaria. -Vigilancia y extinción de incendios forestales. Actuar ante contingencias en el medio natural y rural. -Actuar en emergencias, catástrofes, fenómenos meteorológicos adversos y calamidades públicas, cuando la conselleria competente lo requiera. -Para la realización de sus funciones podrá ser transportado, ocasionalmente, mediante medios aéreos o naúticos propios o externos. REQUISITOS: Título de Bachillerato o equivalente. Certificado de nivel intermedio de catalán (B2).Permiso de conducir B. CONDICIONES: Contrato de interinaje por sustitución hasta reincorporación del titular de la plaza. Jornada completa de 37,5 horas semanales de lunes a domingo por turnos, según convenio de Ibanat. Sueldo bruto anual aprox. 24680,21 euros. Los candidatos no seleccionados para ocupar la plaza y que cumplan todos los requisitos formarán una bolsa de trabajo para sustituciones o vacantes. Se realizará una prueba física (Field Test): Imprescindible que los candidatos se presenten a la entrevista con ropa y calzado deportivo. Cada participante cumplimentará un formulario de consentimiento con conocimiento de causa de los riesgos inherentes a su ejecución. En caso de negarse a firmar, el aspirante quedará excluido del proceso selectivo. Datos de contacto Las personas interesadas que cumplan todos los requisitos han de enviar la SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO DE OFERTA PUBLICA DE EMPLEO que se encuentra disponible para su descarga en la página web del SOIB (www.soib.es), debidamente cumplimentada y firmada, a la dirección de correo ofertapublicainca@soib.caib.es indicando en el Asunto del correo: CONDUCTOR/A B- MAQUINISTA (REF.2215) También pueden recoger y presentar la solicitud en la oficina del SOIB de Inca (Av. Raiguer, 99) en horario de 12h. a 13:30h. de lunes a viernes. Plazo máximo de recepción de candidaturas: 22/05/2018.

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=04&id=042018002215&ret=B&idFlujo=3qmqh8GSr2sSs4g08dzRGjT7674

MÉDICO/A URGENCIAS (REF:1926) HOSPITAL SON LLATZER

16-05-2018

Datos de la oferta número: 042018001926 Fecha de inicio: 16/05/2018 Fecha de fin: 23/05/2018 Provincia: BALEARS (ILLES) Descripción OFERTA PÚBLICA HOSPITAL SON LLATZER: MÉDICO/A URGENCIAS (REF:1926). Datos Localidad de Ubicación del Puesto: PALMA DE MALLORCA(BALEARS (ILLES)) Datos adicionales FUNCIONES: Disponer de experiencia profesional, en el periodo formativo o en el periodo de especialista, de haber trabajado en Servicios de Urgencias Hospitalarias. Disponer de experiencia profesional de SUH donde esté implementado el Sistema Español de triage de Enfermería (SET) homologado por la Sociedad Española de urgencias y enfermerías. Haber trabajado en SUH que dispongan en su cartera de servicios de Unidad de Semicríticos, Unidad de corta estancia, unidad del dolor torácico y unidad de observación. Disponer de experiencia en el manejo diagnóstico y terapéutico de la patología aguda grave de cualquier especialidad, ya sea ésta médica, traumatológica o quirúrgica. Disponer de experiencia en el manejo de pacientes de código infarto agudo de miocardio, código sepsis severa, código ictus y código politraumatismo. Disponer de experiencia en el manejo de la historia clínica informatizada y en el manejo de las aplicaciones informáticas HP-Doctor y HP- HCIS. REQUISITOS: Título en medicina, especialidad en medicina familiar y comunitaria, especialidad en medicina interna, especialidad en cardiología. CONDICIONES: Contrato temporal prorrogable, jornada completa, horario turnos de mañanas, tardes, noches y guardias de 24h. Salario 45.062 euros brutos/anual. Lugar de trabajo: Palma. Datos de contacto Las personas interesadas que cumplan los requisitos indicados deben enviar la SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE OFERTA PÚBLICA (dispuesto en la pantalla inicial de www.soib.es) debidamente cumplimentada y firmada a of.mellado@soib.caib.es indicando en el asunto OFERTA MÉDICO/A URGENCIAS (ref.1926) o presentarse en el SOIB c/Mateu Enric Lladó nº 21,primer piso derecha y preguntar por MARÍA en horario de 9.00 a 14.00 horas desde el 16 de mayo hasta el 22 de mayo (incluido).

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=04&id=042018001926&ret=B&idFlujo=3qmqh8GSr2sSs4g08dzRGjT7674

INGENIERO-A INFORMÁTICO-A (REF. 2201) SMAP

16-05-2018

Datos de la oferta número: 042018002201 Fecha de inicio: 16/05/2018 Fecha de fin: 24/05/2018 Provincia: BALEARS (ILLES) Descripción OFERTA PÚBLICA SMAP INGENIERO-A INFORMÁTICO-A (REF. 2201) Datos Localidad de Ubicación del Puesto: PALMA DE MALLORCA(BALEARS (ILLES)) Datos adicionales FUNCIONES: Redacción y revisión de documentos de licitación y documentación de software, soluciones tecnológicas, definición de arquitecturas, definición de APIs, control de calidad de entregas de software de productos al SMAP. Experiencia en gestión de proyectos, desarrollo de software e integración. Conocimientos y experiencia en software de análisis técnico y análisis funcional, participando en proyectos de administración pública. Conocimiento de plataformas Cloud y desarrollo de tecnología. REQUISITOS: Imprescindible: INGENIERIA TÉCNICA INFORMÁTICA o INGENIERIA INFORMÁTICA con experiencia mínima de 36 meses. Nivel B2 Catalán (se valorará nivel C1) CONDICIONES: Contrato eventual de 6 meses con posibilidad de prorrogar. Horario de L a V de 7:30h a 15h. Salario bruto mensual incluida la parte proporcional de las pagas extras: entre 2.500 y 2.916 Euros (según titulación, técnica o superior) Datos de contacto Las personas interesadas que cumplan los requisitos indicados deben enviar la SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE OFERTA PÚBLICA (dispuesto en la pantalla inicial de www.soib.es) debidamente cumplimentada y firmada a of.mellado@soib.caib.es indicando en asunto: Oferta de ARQUITECTO- SOFWARE (Ref.2201) o presentarla en la oficina del SOIB C/Mateu Enric Lladó nº 21 en horario de 9.00h a 14.00h, hasta el 23/05/18 (incluido). Preguntar por CHELO.

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=04&id=042018002201&ret=B&idFlujo=3qmqh8GSr2sSs4g08dzRGjT7674

BORSA OPERARI/ÀRIA DE PEÓ DE MANTENIMENT (AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT)

10-05-2018

Bases que han de regir el procés selectiu per a constituir mitjançant concurs una borsa de feina de personal laboral temporal d’operari/ària de peó de manteniment

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10816/608829/bases-que-han-de-regir-el-proces-selectiu-per-a-co

TREBALLADOR/A FAMILIAR AJUNTAMENT DE MURO

10-05-2018

Bases de la convocatòria per a la constitució d’una borsa de personal tècnic en atenció sociosanitària (treballador/a familiar )

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10816/608877/bases-de-la-convocatoria-per-a-la-constitucio-d-un

BIBLIOTECARI/A-ARXIVER/A AJUNTAMENT DE MURO

10-05-2018

Bases del procediment selectiu, mitjançant concurs, per a la cobertura amb contracte de relleu de personal laboral amb categoria bibliotecari/a-arxiver/a

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10816/608864/bases-del-procediment-selectiu-mitjancant-concurs-

BORSA ADMINISTRATIU AJUNTAMENT ALAIOR

10-05-2018

bases que ha de regir el procés de selecció de persones aspirants a formar part d’una borsa per a poder ser nomenades funcionàries/ris interines/ins de l’escala d’adminis-tració general, subescala administrativa (subgrup de titulació c1)

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10816/608888/exp-1739-2018-proces-de-seleccio-personal-administ

BORSA RECEPCIONISTA / ATENCIÓ AL CIUTADÀ AJUNTAMENT DE CASTELL

09-05-2018

Convocatòria i Bases reguladores del procediment selectiu per a la creació d’una borsa de treball de recepcionista / atenció al ciutadà.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10815/608719/convocatoria-recepcionista-i-atencio-al-ciutada

BORSA GUARDAMOLLS (PORTS MALLORCA, MENORCA, EIVISSA)

09-05-2018

Resolució del vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears per a la qual es convoca un concurs per formar part d’una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional de guardamolls auxiliar per a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10815/608755/resolucio-del-vicepresident-executiu-de-ports-de-l

BORSA AJUDANT DE CUINA A EIVISSA

09-05-2018

Resolució de la gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de treball de la categoria d'ajudant de cuina per als centres d'Eivissa

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10815/608765/resolucio-de-la-gerent-de-la-fundacio-d-atencio-i-

BORSA NETEJADOR/A PER A MALLORCA I EIVISSA

09-05-2018

Resolució de la gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de treball de la categoria de netejador o netejadora per a Mallorca i Eivissa

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10815/608764/resolucio-de-la-gerent-de-la-fundacio-d-atencio-i-

BORSA D'INFERMER/A PER MALLORCA I EIVISSA

09-05-2018

Resolució de la gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de treball de la categoria d'Infermer/a per a Mallorca i Eivissa

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10815/608762/resolucio-de-la-gerent-de-la-fundacio-d-atencio-i-

AUXILIAR TÈCNIC/A SOCIOSANITARI/ÀRIA PER MALLORCA I EIVISSA

09-05-2018

Resolució de la gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de treball de la categoria d'AUXILIAR TÈCNIC/A SOCIOSANITARI/ÀRIA per a Mallorca i Eivissa

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10815/608761/resolucio-de-la-gerent-de-la-fundacio-d-atencio-i-

BORSA CUINER/A EIVISSA

09-05-2018

Resolució de la gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de treball de la categoria de CUINER o CUINERA

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10815/608760/resolucio-de-la-gerent-de-la-fundacio-d-atencio-i-

BORSA AUXILIAR RECEPCIÓ EIVISSA

09-05-2018

Resolució de la gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de treball de la categoria d'AUXILIAR DE RECEPCIÓ per a Eivissa

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10815/608759/resolucio-de-la-gerent-de-la-fundacio-d-atencio-i-

BORSA TÈCNIC/A D'INTEGRACIÓ SOCIAL MALLORCA I EIVISSA

09-05-2018

Resolució de la gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de treball de la categoria de TÈCNIC/A D'INTEGRACIÓ SOCIAL per a Mallorca i Eivissa

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10815/608758/resolucio-de-la-gerent-de-la-fundacio-d-atencio-i-

BORSA ZELADOR/A EIVISSA

09-05-2018

Resolució de la gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de treball de la categoria de ZELADOR/A.

www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10815/608757/resolucio-de-la-gerent-de-la-fundacio-d-atencio-i-

BORSA DE TREBALL D'AJUDANT AJUNTAMENT DE CALVIÀ

07-05-2018

Bases de la convocatòria d'un borsa de treball d'ajudant, pel sistema de concurs

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10813/608678/bases-de-la-convocatoria-d-un-borsa-de-treball-d-a

BORSA ARQUITECTE/A TÈCNIC AJUNTAMENT DE CALVIÀ

07-05-2018

Bases de la convocatòria d'una borsa de treball d'arquitecte/a tècnic/a

www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10813/608677/bases-de-la-convocatoria-d-una-borsa-de-treball-d-

BORSA DE TREBALL T.A.G AJUNTAMENT DE CALVIÀ

07-05-2018

Bases de la convocatòria d'una borsa de treball de tècnic/a d'administració general (TAG)

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10813/608676/bases-de-la-convocatoria-d-una-borsa-de-treball-de

BORSA PERSONAL AJUDANT DE CUINA (AJUNTAMENT SANTA MARGALIDA)

04-05-2018

Bases específiques que regiran la convocatòria per la creació d’una borsa de personal Ajudant de cuina amb caràcter laboral temporal per cobrir necessitats o substitucions a la plantilla de personal del servei de cuina del departament de serveis socials de l’Ajuntament de Santa Margalida

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10812/608536/bases-especifiques-que-regiran-la-convocatoria-per

BORSA ADMINISTRATIU (AJUNTAMENT SANTA MARGALIDA)

04-05-2018

Bases específiques per la convocatòria de proves selectives per a la constitució d'una borsa per a la cobertura temporal de places d'administratiu

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10812/608537/bases-especifiques-per-la-convocatoria-de-proves-s

BORSÍ TÈCNIC DE GRAU MITJÀ (AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA)

04-05-2018

Bases específiques per la convocatòria de proves selectives per a la constitució d’una borsa per a la cobertura temporal de places de tècnic de grau mitjà (A2)

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10812/608539/bases-especifiques-per-la-convocatoria-de-proves-s

BORSÍ AUXILIAR ADMINISTRATIU AJUNTAMENT SANTA MARGALIDA

04-05-2018

Bases específiques per la convocatòria de proves selectives per a la constitució d'un borsin per a la cobertura temporal de places d'auxiliar administratiu

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10812/608538/bases-especifiques-per-la-convocatoria-de-proves-s

BORSA APARELLADORS/ORES O ARQUITECTES TÈCNICS/IQUES CONSELL INSULAR EIVISSA

02-05-2018

Bases específiques per a la creació d’una borsa d’aparelladors/ores o arquitectes tècnics/iques, grup A, subgrup A2, pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe mitjana, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10811/608501/bases-especifiques-per-a-la-creacio-d-una-borsa-d-

BORSÍ ARQUITECTES AJUNTAMENT SA POBLA

26-04-2018

BORSÍ EXTRAORDINARI OFICIAL POLICIA LOCAL AJUNTAMENT DE PALMA

26-04-2018

Nomenament tribunal BORSÍ EXTRAORDINARI per a la cobertura provisional de la categoria d’OFICIAL del cos de Policia Local

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10809/608302/nomenament-tribunal-borsi-extraordinari-per-a-la-c

SOCORRISTA PISCINA MUNICIPAL MARIA DE LA SALUT

26-04-2018

Bases Concurs i Barem de mèrits per cobrir dues places de socorrista a la Piscina Municipal de Maria de la Salut

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10809/608335/bases-concurs-i-barem-de-merits-per-cobrir-dues-pl

ENFERMERO/A (REF.1909) FUNDACIÓ ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

26-04-2018

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (REF. 1871) AYUNTAMIENTO DE INCA

26-04-2018

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (REF.1877) AYUNTAMIENTO DE INCA

26-04-2018

BORSÍ ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL AJUNTAMENT DE SES SALINES

24-04-2018

Convocatòria i bases per les quals es regeix la convocatòria pública per a la creació d'una borsa d'interins d'un lloc de funcionari/a, enginyer/a tècnic industrial, de l'ajuntament de Ses Salines

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10808/608257/convocatoria-i-bases-per-les-quals-es-regeix-la-co

BORSÍ ARQUITECTE TÈCNIC AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

23-04-2018

Convocatòria i bases del concurs-oposició per constituir una borsa de personal funcionari interí del grup A, subgrup A-2, d’administració especial, subescala tècnica mitjana, especialitat arquitectura tècnica

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10807/608170/convocatoria-i-bases-del-concurs-oposicio-per-cons

ZELADOR/A DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

23-04-2018

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 d’abril de 2018 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de zelador/zeladora dependents del Servei de Salut de les Illes Balears

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10807/608156/resolucio-del-director-general-del-servei-de-salut

ADMINISTRATIU DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

23-04-2018

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 18 d’abril de 2018 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria administratiu de la funció administrativa (grup C1) dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10807/608154/resolucio-del-director-general-del-servei-de-salut

AUXILIAR ADMINISTRATIU SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

23-04-2018

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 17 d’abril de 2018 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d’auxiliar administratiu de la funció administrativa dependents del Servei de Salut de les Illes Balears

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10807/608153/resolucio-del-director-general-del-servei-de-salut

DIPLOMADO/A O GRADUADO/A EN ENFERMERÍA (REF:1849) PATRONAT DE LA RESIDÈNCIA DE PERSONES MAJORS DE LLUCMAJOR

23-04-2018

TÉCNICO/A JURÍDICO/A (REF:1837) FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

23-04-2018

TÉCNICO/ A EDUCACIÓ INFANTIL (REF. 1844) AJUNTAMENT DE SA POBLA

23-04-2018

BORSÍ TÈCNIC/A EN ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS AL DOMICILI AJUNTAMENT DE VALLDEMOSA

20-04-2018

Bases convocatòria i creació borsa Tècnic/a en atenció sociosanitària a persones dependents al domicili (treballador/a familiar) amb caràcter temporal per a cobrir necessitats o substitucions pel sistema de concurs Ajuntament de Valldemossa

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10806/608048/bases-convocatoria-i-creacio-borsa-tecnic-a-en-ate

BORSI ADMINISTRATIU/VA I AUXILIAR ADMNINSTRTATIU/VA AJUNTAMENT DE PALMA INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

20-04-2018

Bases y convocatoria de les proves selectives per a la constitució d’un borsí mitjançant concurs oposició per a la cobertura temporal de places d’administratiu/va i auxiliar administratiu/va

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10806/608049/bases-y-convocatoria-de-les-proves-selectives-per-

TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN RADIOTERÀPIA DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

20-04-2018

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 16 d’abril de 2018 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de tècnic/tècnica especialista en radioteràpia dependents del Servei de Salut de les Illes Balears

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10806/608071/resolucio-del-director-general-del-servei-de-salut

TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN ANATOMIA PATOLÒGICA DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

20-04-2018

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 16 d’abril de 2018 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de tècnic/tècnica especialista en anatomia patològica dependents del Servei de Salut de les Illes Balears

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10806/608070/resolucio-del-director-general-del-servei-de-salut

TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN LABORATORI DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

20-04-2018

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 d’abril de 2018 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de tècnic/tècnica especialista en laboratori dependents del Servei de Salut de les Illes Balears

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10806/608035/resolucio-del-director-general-del-servei-de-salut

TÈCNIC ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÒSTIC DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

20-04-2018

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 d’abril de 2018 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de tècnic/tècnica especialista en radiodiagnòstic dependents del Servei de Salut de les Illes Balears

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10806/608034/resolucio-del-director-general-del-servei-de-salut

LIMPIADOR/A DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y DEPENDENCIAS PÚBLICAS (REF. 1.822) AJUNTAMENT DE CAMPANET

20-04-2018

ORDENANZA/CHOFER (REF.1815) AGENCIA DE TURISMO DE LES ILLES BALEARS

20-04-2018

BORSÍ TREBALLADORS/ES FAMILIARS AJUNTAMENT DE MANACOR

19-04-2018

BORSÍ AUXILIARS DE CLÍNICA AJUNTAMENT DE MANACOR

19-04-2018

BORSÍ EXTRAORDINARI DOCENTS EN CENTRES PÚBLICS D'ENSENYAMENT NO UNIVERSITARI

19-04-2018

Resolució de la directora general de Personal Docent de 12 d’abril de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d’interinitat i durant el curs 2017-2018, places vacants i substitucions de determinades funcions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10805/607983/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

INFORMADOR/A DE CENTROS DE RECEPCIÓN/INFORMACIÓN. (REF. 1785) IBANAT

19-04-2018

DOCENTE PARA PROGRAMA MIXTO SOIB 30 EN ESPORLES, CP ACT. AUXILIARES EN CONSERVACIÓN Y MEJORA DE MONTES (REF. 1765)

19-04-2018

MÉDICO ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA (REF. 1768) HOSPITAL COMARCAL DE INCA

19-04-2018

MÉDICO DE URGENCIAS (REF. 1753) HOSPITAL COMARCAL DE INCA

19-04-2018

Datos de la oferta número: 042018001753 Fecha de inicio: 17/04/2018 Fecha de fin: 25/04/2018 Provincia: BALEARS (ILLES) Descripción OFERTA PÚBLICA PARA HOSPITAL COMARCAL DE INCA: MÉDICO DE URGENCIAS (REF. 1753) Datos Localidad de Ubicación del Puesto: INCA(BALEARS (ILLES)) Datos adicionales FUNCIONES: Médico de urgencias en un hospital del servicio público de salud. REQUISITOS: Titulación en Medicina. Especialidad en medicina familiar y comunitaria, medicina interna o medicina intensiva. CONDICIONES: Contrato de 3 meses prorrogables. Jornada completa de 140 horas mensuales. Horario: de 8h. a 15:30h. Salario: 45062 euros brutos anuales. Fecha prevista de incorporación: 1/05/2018. Lugar de trabajo: Inca. Datos de contacto Las personas interesadas que cumplan todos los requisitos han de enviar la SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO DE OFERTA PUBLICA DE EMPLEO que se encuentra disponible para su descarga en la página web del SOIB (www.soib.es), debidamente cumplimentada y firmada, a la dirección de correo electrónico ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el Asunto del correo: OFERTA PÚBLICA MÉDICO URGENCIAS (Ref. 1753) o bien presentar la solicitud en la oficina del SOIB de Inca (Av. Raiguer,99) en horario de 12h. a 14h. de Lunes a Viernes. Plazo máximo de recepción de candidaturas: 24/04/2018.

https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=04

COREÓGRAFO/A ESPECIALISTA EN GIMNASIA RÍTMICA (REF. 1377)

19-04-2018

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (REF. 1728) AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

19-04-2018

Datos de la oferta número: 042018001728 Fecha de inicio: 16/04/2018 Fecha de fin: 24/04/2018 Provincia: BALEARS (ILLES) Descripción OFERTA PÚBLICA AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (REF. 1728) Datos Localidad de Ubicación del Puesto: POLLENÇA(BALEARS (ILLES)) Datos adicionales FUNCIONES: Control, información, custodia y guarda de una exposición ubicada en la iglesia del Roser. REQUISITOS: Graduado escolar o estudios secundarios obligatorios (ESO). Certificado nivel B2 de catalán. CONDICIONES: Contrato temporal de 1 mes a jornada completa. Horario de martes a sábado de 10:30 a 14h y de 17 a 21h. Salario bruto mensual de 1.309 €. Lugar de trabajo: Pollença Datos de contacto Las personas interesadas que cumplan los requisitos indicados deben enviar la SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE OFERTA PÚBLICA (dispuesto en la pantalla inicial de www.soib.es) debidamente cumplimentada a of.alcudia@soib.caib.es indicando en el asunto OFERTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (REF.1728) o presentarse en la oficina del SOIB ALCÚDIA c/teodoro canet, 31 de 11:30 a 13:30h con la solicitud cumplimentada en la mesa 8. El plazo para presentar la solicitud termina el lunes 23 de abril incluido.

https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=04

INFORMADOR/A TURÍSTICO (REF. 1696) AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ

13-04-2018

Datos de la oferta número: 042018001696 Fecha de inicio: 13/04/2018 Fecha de fin: 19/04/2018 Provincia: BALEARS (ILLES) Descripción OFERTA PÚBLICA AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ: INFORMADOR/A TURÍSTICO (REF. 1696) Datos Localidad de Ubicación del Puesto: SANTANYI(BALEARS (ILLES)) Datos adicionales FUNCIONES: Ayuntamiento de Santanyí precisa 2 personas para funciones de atención al turista, información de los recursos existentes en el municipio de Santanyí. El trabajo se desarrollará al aire libre, en stands habilitados para ello REQUISITOS: Carnet de conducir y vehículo propio. Estudios de E.S.O. -terminada- o superiores. Imprescindible conocimientos de castellano, catalán e inglés para atención al público CONDICIONES: contrato temporal de 6 meses, jornada parcial de 20 horas semanales, horario lunes, martes y miércoles de 16:45 a 20h, jueves, viernes y sábado 17-20h, salario bruto mensual 806,32 €. Lugar de trabajo: Cala Ferrera y Cala Egos (Santanyí. Mallorca) Datos de contacto Para poder formar parte del proceso de preselección de Oferta Pública necesita enviar la SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE OFERTA PÚBLICA (dispuesto en la pantalla inicial de www.soib.es) debidamente cumplimentada a of.felanitx@soib.caib.es indicando en el asunto OFERTA INFORMADOR/A TURÍSTICO (REF.1696) o presentarse en el SOIB FELANITX C/ Sant agustí 13 horario de 9.00 a 14.00 con la solicitud cumplimentada. El plazo para presentar la solicitud termina el jueves 19 de abril

https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=04

PEÓN DE OBRAS PÚBLICAS (REF. 1694) SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ

13-04-2018

Datos de la oferta número: 042018001694 Fecha de inicio: 13/04/2018 Fecha de fin: 19/04/2018 Provincia: BALEARS (ILLES) Descripción OFERTA PÚBLICA EMPRESA SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ: PEÓN DE OBRAS PÚBLICAS (REF. 1694) Datos Localidad de Ubicación del Puesto: SANTANYI(BALEARS (ILLES)) Datos adicionales FUNCIONES: Apoyo al servicio de Mantenimiento de Limpieza Viaria. Peón de soporte al camión de recogida de voluminosos y limpieza viaria en general REQUISITOS: Graduado Escolar, carnet de conducir y vehículo propio CONDICIONES: contrato eventual de 7 meses, jornada completa, turnos intensivos, 2 días libres semanales, salario bruto anual 14.152,33 €. Lugar de trabajo: Santanyí (Mallorca) Datos de contacto Para poder formar parte del proceso de preselección de Oferta Pública necesita enviar la SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE OFERTA PÚBLICA (dispuesto en la pantalla inicial de www.soib.es) debidamente cumplimentada a of.felanitx@soib.caib.es indicando en el asunto OFERTA PEÓN DE OBRAS PÚBLICAS (REF.1694) o presentarse en el SOIB FELANITX C/ Sant agustí 13 horario de 9.00 a 14.00 con la solicitud cumplimentada. El plazo para presentar la solicitud termina el jueves 19 de abril

https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=04

LIMPIADOR/A DE CENTROS MUNICIPALES (REF. 1693) EMPRESA SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ

13-04-2018

Datos de la oferta número: 042018001693 Fecha de inicio: 13/04/2018 Fecha de fin: 19/04/2018 Provincia: BALEARS (ILLES) Descripción OFERTA PÚBLICA EMPRESA SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ: LIMPIADOR/A DE CENTROS MUNICIPALES (REF. 1693) Datos Localidad de Ubicación del Puesto: SANTANYI(BALEARS (ILLES)) Datos adicionales FUNCIONES: Limpieza de centros públicos del municipio de Santanyí REQUISITOS: Carnet de conducir y vehículo propio. Se valorará experiencia previa en trabajos similares CONDICIONES: contrato temporal de interinidad, jornada completa, 2 días libres semanales, horario intensivo -normalmente por las tardes- salario bruto anual 15.706,67 €. Lugar de trabajo: Santanyí (Mallorca) Datos de contacto Las personas interesadas que cumplan los requisitos indicados deben enviar la SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE OFERTA PÚBLICA (dispuesto en la pantalla inicial de www.soib.es) debidamente cumplimentada a of.felanitx@soib.caib.es indicando en el asunto OFERTA LIMPIADOR/A DE CENTROS MUNICIPALES (REF.1693) o presentarse en el SOIB FELANITX C/ Sant agustí 13 horario de 9.00 a 14.00 con la solicitud cumplimentada. El plazo para presentar la solIcitud termina el jueves 19 de abril

https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=04

MECÁNICO/A REPARADOR BICICLETAS (REF 1664) SMAP PALMA DE MALLORCA

13-04-2018

Datos de la oferta número: 042018001664 Fecha de inicio: 13/04/2018 Fecha de fin: 19/04/2018 Provincia: BALEARS (ILLES) Descripción OFERTA PÚBLICA SMAP: MECÁNICO/A REPARADOR BICICLETAS (REF 1664) Datos Localidad de Ubicación del Puesto: PALMA DE MALLORCA(BALEARS (ILLES)) Datos adicionales FUNCIONES: Mantenimiento preventivo y correctivo de las bicicletas. Reparto de estas mediante el vehículo con remolque. Reparación y sustitución de los equipos electrónicos cómo pueden ser placas, lectores, pantallas, ordenadores, elementos que conformen las estaciones del servicio de bicicleta pública de Bicipalma. Reparación de los elementos electromecánicos, ancorajes, etc. de las estaciones de Bicipalma. Reparación de averías de las instalaciones de telecomunicaciones, realización de recuentos manuales de bicicletas y introducción en documento digital. REQUISITOS: imprescindible nivel B1 de catalán, permiso de conducir B. Se valorará estar estudiando o tener un módulo de FP relacionado con las tareas descritas. CONDICIONES: Contrato temporal, jornada completa, horario rotativo. Salario 1333 euros brutos/año. Lugar de trabajo: Palma. Datos de contacto Las personas interesadas que cumplan los requisitos indicados deben enviar la SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE OFERTA PÚBLICA (dispuesto en la pantalla inicial de www.soib.es) debidamente cumplimentada y firmada a of.mellado@soib.caib.es indicando en el asunto OFERTA TÉCNICO/A CALIDAD (REF.0632) o presentarse en el SOIB c/Mateu Enric Lladó nº 21,primer piso derecha y preguntar por VICTÒRIA en horario de 9.00 a 14.00 horas desde el 13 hasta el 19 de abril (incluido).

https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=04

SOCORRISTA DE PISCINA (REF. 1671) AYUNTAMIENTO DE MARIA DE LA SALUD

12-04-2018

FUNCIONES: Socorrista en la piscina municipal. REQUISITOS: Estar en posesión de la titulación de Socorrista de Piscina. CONDICIONES: Contrato de trabajo desde el 23/06/2018 hasta el 09/09/2018 a jornada parcial de 26 horas semanales. Horario de 10:30 a 13:30h. y de 16 a 20h. a cubrir por dos socorristas. Salario: 820 euros brutos mensuales. Lugar de trabajo: Maria de la Salud. Datos de contacto Las personas interesadas que cumplan todos los requisitos han de enviar la SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO DE OFERTA PUBLICA DE EMPLEO que se encuentra disponible para su descarga en la página web del SOIB (www.soib.es), debidamente cumplimentada y firmada, a la dirección de correo electrónico ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el Asunto del correo: OFERTA PUBLICA SOCORRISTA (Ref. 1671). También pueden recoger y presentar la solicitud en la oficina del SOIB de Inca (Av. Raiguer,99) en horario de 12 a 13.30h. de Lunes a Viernes. Plazo máximo de recepción de solicitudes: 23/04/2018.

https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=04

INGENIERO DE CAMINOS,CANALES Y PUERTOS (REF:1662) PARA SMAP PALMA DE MALLORCA

12-04-2018

FUNCIONES: Estudio y planificación de nuevos aparcamientos,proyectos europeos,explotación de aparcamientos ,redacción de proyectos,seguimientos de obras,coordinación de equipos,realización de presupuestos,preparación de pliegos,seguimientos de contratos.. REQUISITOS: Titulación universitaria ingeniero de caminos,canales y puertos/Máster de ingeniería de caminos .Certificado de catalán nivel B2 e Inglés B2.Programas Cad,ofimática,tcq,presto,excell avanzado .Permiso de conducir B.Experiencia mínima 12 meses. CONDICIONES: Contrato temporal 6 meses prorrogables. Jornada completa 37,5 hs semana. Fecha prevista incorporación 27/04/18. Salario bruto mensual 3000€/B incluidas la parte proporcional de pagas extras. Datos de contacto Las personas interesadas que cumplan los requisitos indicados deben enviar la SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE OFERTA PÚBLICA (dispuesto en la pantalla inicial de www.soib.es) debidamente cumplimentada y firmada a of.mellado@soib.caib.es indicando en asunto Oferta Ingeniero de caminos,canales y puertos (Ref.1662) o presentarla en la oficina del SOIB C/Mateu Enric LLadó,21 1 -dch en horario: 9.00 a 14.00hs, desde el 12/4/18 hasta el 18/04/18 (incluido).Preguntar por ROSANA

https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=04

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA AJUNTAMENT SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

12-04-2018

Bases per a la convocatòria de dues places d’auxiliar administratiu/va de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, funcionari de carrera

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10803/607798/bases-per-a-la-convocatoria-de-dues-places-d-auxil

ENCARGADO-A DE REFUGIOS ARTÁ (REF 1650)

11-04-2018

Descripción OFERTA PUBLICA ENCARGADO-A DE REFUGIOS (REF 1650) Datos Localidad de Ubicación del Puesto: ARTA(BALEARS (ILLES)) Datos adicionales FUNCIONES: Realización de los trabajos bajo las órdenes directas de un facultativo técnico y supervisión de un facultativo superior. Atención e información al público y usuarios de las instalaciones. REQUISITOS: Nivel académico mínimo bachiller o cualquier título de técnico superior de las familias de Administración u Hostelería y Turismo, carnet B de conducir, nivel B2 de catalán. Además, el trabajo requiere de esfuerzo físico, adaptabilidad, habilidades de comunicación y organización. CONDICIONES: Contrato de interinidad, jornada completa ( a turnos de lunes a domingo ), salario bruto anual 24067,42 eu, incorporación a primeros de mayo. Datos de contacto Las personas que cumplan los requisitos indicados, deben enviar SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE OFERTA PUBLICA ( disponible en la pantalla inicial de la web www.soib.es ), debidamente cumplimentada y firmada a ofertapublicamanacor@soib.caib.es indicando en el asunto OFERTA PUBLICA ENCARGADO-A REFUGIOS (REF 1650) o presentarse en el SOIB de Manacor ( Jaume II, 26 ) de 09 a 14 h preguntado por CHRISTIAN VILLANUEVA, desde el 11 al 18 de abril ambos inclusives.

https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=04

ENFERMERA/O (REF. 1629) IMAS

10-04-2018

Descripción OFERTA PÚBLICA PARA IMAS: ENFERMERA/O (REF. 1629) Datos Localidad de Ubicación del Puesto: PALMA DE MALLORCA(BALEARS (ILLES)) Datos adicionales FUNCIONES: las propias de enfermería en una residencia de personas de la tercera edad. REQUISITOS: diplomado/graduado en enfermería. Catalán B2. CONDICIONES: contrato de interinaje. Jornada completa, turnos. Salario 2146. Fecha prevista de incorporación 01/05/2018. Lugar de trabajo Palma. Datos de contacto Las personas interesadas que cumplan los requisitos indicados deben enviar la SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE OFERTA PÚBLICA (dispuesto en la pantalla inicial de www.soib.es) debidamente cumplimentada y firmada a of.mellado@soib.caib.es indicando en asunto Oferta Enfermera/o (Ref.1629) o presentarla en el Departamento de Intermediación del SOIB Mateu Enric Lladó, preguntando por Jon en horario: 9.00 a 14.00hs, hasta el 16/04 (incluido).

https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=04

TRABAJADOR/A SOCIAL CENTRO PENITENCIARIO PALMA (REF. 1616)

10-04-2018

AUXILIAR DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN (REF. 1.595) BIBLIOTECA CAN TORRÓ

10-04-2018

SUBALTERNO POLIVALENTE DE MANTENIMENTO (REF. 1230) FUNDACIÓ PER ALS ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

10-04-2018

BORSÍ OPERARI/A DE NETEJA EDIFICIS AJUNTAMENT DE SÓLLER

10-04-2018

Convocatoria i bases especifiques per a una borsa de funcionaris interins categoría Operari-a neteja edificis

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10802/607703/convocatoria-i-bases-especifiques-per-a-una-borsa-

ARQUITECTE TÈCNIC INTERI I CONSTITUCIÓ D'UN BORSÍ AJUNTAMENT D'ANDRATX

10-04-2018

Bases extraordinàries de la convocatòria pel sistema de concurs-oposició per a la selecció d'un arquitecte tècnic interí ajuntament d'andratx i constitució d'un borsí

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10802/607735/bases-extraordinaries-de-la-convocatoria-pel-siste

BORSA DE FUNCIONARIS INTERINS ADMINISTRATIUS AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

10-04-2018

Convocatòria i bases per una borsa de funcionaris interins administratius, del grup C

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10801/607713/convocatoria-i-bases-per-una-borsa-de-funcionaris-

OFERTA PUBLICA CAIB: AUXILIAR DE RECEPCION/TELEFONO/REGISTRO CON DISCAPACIDAD(REF.1582)

09-04-2018

OFERTA PÚBLICA PORTS DE LES ILLES BALEARS. TÉCNICO ADMINISTRATIVO-A (REF. 1564)

09-04-2018

FUNDACIÓ ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (REF. 1.541)

09-04-2018

AYUNTAMIENTO DE MURO. Bases de la convocatoria Bolsa trabajo diplomados universitario en enfermería para la Residencia Reina Sofía.

05-04-2018

Bases de la convocatoria Bolsa trabajo diplomados universitario en enfermería para la Residencia Reina Sofía. El plazo de presentación de las solicitudes es de 10 días naturales, a partir del siguiente a la publicación de las bases en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB).BOIB Núm. 41-1/abril/2018.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10799/607497/bases-de-la-convocatoria-borsa-treball-de-diplomar

EMAYA.Convocatoria de concurso oposición de 1 plaza fija de oficial primera mecánico en el departamento de la EDAR.

05-04-2018

Convocatoria de concurso oposición de 1 plaza fija de oficial primera mecánico en el departamento de la EDAR Plazo de inscripción del 3 de abril al 13 de abril

https://www.emaya.es/informacion-corporativa/ofertas-de-empleo/concursos-oposici%C3%B3/2018/1-plaza-oficial-1%C2%AA-mec%C3%A1nico-edar/

DIRECTOR/A PEDAGÒGIC/A DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS DE PALMA I CREACIÓ D'UN BORSÍ AJUNTAMENT DE PALMA

05-04-2018

Bases específiques per a la cobertura temporal de vacant, per jubilació parcial i creació d’un borsí per a la cobertura temporal del lloc de feina vacant de Director/a Pedagògic/a del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10800/607526/bases-especifiques-per-a-la-cobertura-temporal-de

AUXILIAR DE BIBLIOTECA I POSTERIOR CREACIÓ D'UN BORSÍ. AJUNTAMENT D'INCA

05-04-2018

Convocatòria i bases per a la cobertura interina d'una plaça d'auxiliar de Biblioteca i la posterior creació d'un borsí d'aquesta categoria

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10800/607530/convocatoria-i-bases-per-a-la-cobertura-interina-d

CAP DEL DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA I POSTERIOR CREACIÓ D'UN BORSÍ AJUNTAMENT D'INCA

05-04-2018

Convocatòria i bases per a la cobertura interina d'una plaça de cap del departament d'Informàtica i posterior creació d'un borsí d'aquesta categoria

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10800/607528/convocatoria-i-bases-per-a-la-cobertura-interina-d

ENGINYER INDUSTRIAL SUPERIOR AJUNTAMENT SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

03-04-2018

Bases reguladores del procés de selecció per a la provisió d’un lloc de feina d’enginyer industrial superior en règim de funcionari interí de l’ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10797/607485/bases-reguladores-del-proces-de-seleccio-per-a-la-

TÈCNIC DE GESTIÓ ADMINISTRACIÓ GENERAL AJUNTAMENT SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

03-04-2018

Bases reguladores del procés de selecció per a la creació d’un borsí de feina de tècnic de gestió, escala administració general de l’ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10797/607474/bases-reguladores-del-proces-de-seleccio-per-a-la-

ADMINISTRATIU AJUNTAMENT SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

03-04-2018

Bases per a la convocatòria de dues places d’auxiliar administratiu/va de l’Ajuntament de Sant LLorenç des Cardassar, funcionari de carrera

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10798/607458/bases-per-a-la-convocatoria-de-dues-places-d-auxil

ARQUITECTE AJUNTAMENT CAPDEPERA

27-03-2018

Bases específiques del procediment selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça d'arquitecte amb caràcter de funcionari de carrera de l'Ajuntament de Capdepera, mitjançant concurs-oposició

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10796/607379/bases-especifiques-del-procediment-selectiu-per-a-

BORSÍ ARQUITECTE AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

27-03-2018

Bases específiques del procediment selectiu per crear una borsa de treball per proveir una plaça d'Arquitecte amb caràcter de funcionari interí

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10796/607380/bases-especifiques-del-procediment-selectiu-per-cr

BORSÍ TÈCNIC INFORMÀTIC AJUNTAMENT DE CALVIÀ

27-03-2018

Bases de la convocatòria d'una borsa de treball de tècnic/a informàtic, per proveir temporalment el lloc de treball vacant de cap del servei d'Informàtica i Noves Tecnologies

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10796/607403/bases-de-la-convocatoria-d-una-borsa-de-treball-de

PEÓN DE MANTENIMIENTO PARA AYUNTAMIENTO DE SANTA EUGENIA (REF. 1412)

27-03-2018

OFERTA PÚBLICA PARA AYUNTAMIENTO DE SANTA EUGENIA: PEÓN DE MANTENIMIENTO (REF. 1412) Datos Localidad de Ubicación del Puesto: SANTA EUGENIA(BALEARS (ILLES)) Datos adicionales FUNCIONES: Realizar tareas de peón de mantenimiento del municipio. REQUISITOS: Carné de Conducir C y CAP (capacitación). Vehículo propio. Experiencia demostrable 6 meses. Se valorarán conocimientos de Catalán y Castellano. CONDICIONES: Contrato de temporal de 6 meses, jornada completa, horario de lunes a viernes de 7.00h a 14.30h. Salario 1.143 euros brutos/mensual. Pagas extras incluidas. Lugar de trabajo: SANTA EUGÉNIA Las personas que no sean seleccionadas pasaran a formar parte de una bolsa de empleo. Datos de contacto Las personas interesadas que cumplan los requisitos indicados deben enviar la SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE OFERTA PÚBLICA (dispuesto en la pantalla inicial de www.soib.es) debidamente cumplimentada y firmada a of.mellado@soib.caib.es indicando en el asunto OFERTA PEÓN DE MANTENIMIENTO (REF.1412) o presentarse en el SOIB c/Mateu Enric Lladó nº 21,primer piso derecha y preguntar por MARÍA MAGDALENA en horario de 9.00 a 14.00 horas desde el 27 de Marzo hasta el 5 de ABRIL (incluido).

https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=04

TÈCNIC/A DE PROSPECCIÓ per Programa Itinerari Inserció MANACOR (MALLORCA).

27-03-2018

DESCRIPCIÓ: EMPRESA CONTRACTANT: FUNDACIÓ INTERMEDIA Cerquem Tècnic/a de Prospecció per Programa d'Itinerari d'Inserció laboral per treballar al municipi de Manacor (Mallorca). Busquem un/a professional per fer tasques de contacte i gestió de col•laboració amb empreses del territori dins d'un programa d'orientació i inserció laboral. Incorporació 05/04/2018 (estable). JORNADA I HORARI: 40 hores setmanals distribuïdes en 5 matins i 2 tardes. SALARI: 1.775€ brutsmensuals per 12 pagues. REQUERIMENTS: Preferiblement formació en àmbit de RRHH. Relacions Laborals. Psicologia o Socials. Imprescindible experiència en projectes d'orientació i inserció laboral. Professional per fer tasques de contacte i gestió de col•laboració amb empreses del territori. Aportar visió estratègica i competències de treball amb persones en situació de vulnerabilitat. Alta capacitat de gestió documental. Experiència o vinculació amb el mon social. Competències crítiques: Comunicació/ Treball en equip/ /Iniciativa i pro activitat/ Planificació i organització/Persuasió i negociació/Flexibilitat i adaptabilitat/Disposició a l’aprenentatge/ Orientació a resultats. Cotxe imprescindible. Interessats/des enviar CV a elenapolancod@suara.coop indicant a l’assumpte el nom de l’oferta o inscriure’s directament a la Web de Suara:http://www.suara.coop/ca/borsa-de-treball/

http://www.suara.coop/ca/borsa-de-treball/

Borsi especific treballador familiar ajuntament d'Andratx

26-03-2018

Bases i programa de la convocatoria de proves selectives per a la constitució d'un borsi especific per a la cobertura interina de necesitats de curta durada de places de treballador familiar a l'ajuntament d'Andratx

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10795/seccio-ii-autoritats-i-personal/473

Borsí específic de zelador/a inspector/a d'obres i activitats de l'Ajuntament d'Andratx

26-03-2018

Bases i programa de la convocatoria de proves selectives per a la constitució d'un borsi especific per a la cobertura interina de places de zelador/a inspector/a d'obres i activitats de l'Ajuntament d'Andratx

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10795/seccio-ii-autoritats-i-personal/473

BORSÍ ARQUITECTES AJUNTAMENT DE DEIÀ

23-03-2018

Aprovació de la convocatoria i les bases per a la constitució d'una borsa de feina d'arquitectes per a cubrir, com a funcionari interí, la plaça d'arquitecte municipal de l'Ajuntament de Deià mitjançant concurs

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10794/607120/aprovacio-de-la-convocatoria-i-les-bases-per-a-la-

BORSÍ ADMINISTRATIU AJUNTAMENT CAPDEPERA

23-03-2018

Bases per a la creació d'una borsa de personal administratiu interí de l'Administració General de l'Ajuntament de Capdepera, pel Procediment de Concurs-Oposició

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10794/607104/bases-per-a-la-creacio-d-una-borsa-de-personal-adm

BORSÍ TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL CAMPOS

21-03-2018

Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa de tècnic d’administració general (TAG), com a funcionari interí de l’Ajuntament de Campos

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10793/607000/convocatoria-per-una-borsa-de-tecnic-a-d-administr

COSSOS DOCENTS DE MESTRES

06-03-2018

Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de febrer de 2018, per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de professors de música i arts escèniques a les Illes Balears

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10786/606455/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

T.A.G RRHH (AJUNTAMENT MANACOR)

22-02-2018

Convocatòria concurs de mèrits de tècnic/a d'Administració general per al lloc de feina de cap de Recursos Humans, Ajuntament de Manacor

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10781/605971/convocatoria-concurs-de-merits-de-tecnic-a-d-admin

CONSORCI TIC MALLORCA: INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS

16-02-2018

Datos Adicionales: FUNCIONES: Administración de servidores LINUX y mantenimiento e instalación de aplicaciones JBoss y LINUX (administración electrónica) REQUISITOS: Grado/título equivalente en Ingeniería Técnica Informática; Conocimientos en sistemas operativos LINUX, conocimientos de PostgreSQL, JBoss, JAVA, APACHE.Certificado de nivel de lengua catalana B2 o superior; Carnet de conducir B. CONDICIONES: Contrato de 10 meses de duración; Jornada completa en horario de lunes a viernes y de 08:00 a 15:30 horas; Salario: 2524,56 euros brutos/mes, según convenio colectivo del personal laboral del Consell de Mallorca; Incorporación inmediata. Datos de Contacto: Las personas interesadas y que cumplan TODOS los requisitos deben enviar la SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO DE OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO que se encuentra disponible para su descarga en la página web del SOIB (www.soib.es), debidamente cumplimentada y firmada, a la dirección de correo electrónico ofertapublicajv@soib.caib.es, indicando en el asunto del correo: OP INGENIERO TÉCNICO INFORMÁTICA DE SISTEMAS (REF. 0600) hasta el día 26/02/2018 (incluido). Tambien pueden recoger y presentar presencialmente la SOLICITUD en el Reg istro de la oficina del SOIB de c/Jordi Villalonga i Velasco, 2, Palma, en horario de 09:00 a 14:00 horas, hasta el 26/02/2018 (incluido).

www.soib.es

BORSÍ OFICIALS ( AJUNTAMENT LLOSETA)

16-02-2018

Aprovació bases constitució borsi de treball extraordinari categoria oficial pel sistema de concurs laboral temporal ajuntament Lloseta

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10778/605648/aprovacio-bases-constitucio-borsi-de-treball-extra

BORSÍ TÈCNIC EDUCATIU (BINISSALEM)

16-02-2018

Bases de la convocatòria de selecció d'un borsí de tècnic educatiu

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10778/605599/bases-de-la-convocatoria-de-seleccio-d-un-borsi-de

BOTSA T.A.G. (AJUNTAMENT D'ALCÚDIA)

16-02-2018

Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de l’Ajuntament d’Alcúdia i dels seus organismes autònoms de la subescala de Tècnic d’Administració General per al nomenament de funcionaris interins

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10778/605669/aprovacio-de-la-convocatoria-i-les-bases-que-regir

BORSA AUXILIAR ADMINISTRATIU (AJUNTAMENT ALCÚDIA)

16-02-2018

Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de feina d´Auxiliars Administratius de l’Ajuntament d’Alcúdia com a personal funcionari interí

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10778/605666/aprovacio-de-la-convocatoria-i-les-bases-que-regir

BORSA DINAMITZADOR JUVENIL SENCELLES

13-02-2018

Bases i convocatòria pel sistema concurs de mèrits d'una borsa de treball per cobrir de forma interina, la contractació d'un dinamitzador/a juvenil a l'Ajuntament de Sencelles vinculada al Projecte “Activa't Sencelles 2.0”

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10776/605449/aprovacio-bases-i-convocatoria-pel-sistema-concurs

TÈCNIC/A SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL ALARÓ

13-02-2018

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR QUATRE PLACES DE TÈCNICA SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL, ESCOLA INFANTIL DE 1r. CICLE “ES NIERÓ”, (CONTRACTES LABORALS INDEFINITS), MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ. És objecte de la present convocatòria la selecció, pel procediment de concurs-oposició lliure, de quatre places de tècnic/a superior en educació Infantil, per torn lliure, vacants en la plantilla de personal d'aquest ajuntament i incloses en l'oferta d'ocupació pública per a  l’any 2017

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10777/605526/bases-de-la-convocatoria-per-cobrir-quatre-places-

BORSA AUXILIAR ADMINISTRATIU SON SERVERA

13-02-2018

Borsa d'auxiliar administratiu per l'Ajuntament de Son Servera

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10775/605406/borsa-d-auxiliar-administratiu-va

BORSA ADMINISTRARIU SON SERVERA

13-02-2018

BORSA DIRECTOR/A I MONITOR/A TEMPS LLIURE (MONTUÏRI)

08-02-2018

Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de directors/es de temps lliure i de monitors/es de temps lliure L'Ajuntament fa pública la convocatòria per a la creació d’una BORSA DE TREBALL DE DIRECTORS/ES DE TEMPS LLIURE I DE MONITORS/RES DE TEMPS LLIURE, per a donar servei al projecte “La conciliació de la vida familiar i laboral, Montuïri 2018-2019”

http://www.ajmontuiri.net/noticies/noticia-anuncis.ct.html?tIte=convocatoria-per-a-la-creacio-duna-borsa-de-treball-de-directorses-de-temps-lliure-i-de-monitorses-de-temps-lliure&cIte=78856

Borsa Tècnic de Medi Ambient (SON SERVERA)

05-02-2018

Concurs-oposició per formar part d’una borsa de treball de TÈCNIC DE MEDI AMBIENT de l’Ajuntament de Son Servera

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10773/605178/borsa-tecnic-a-de-medi-ambient

SINDICATURA DE COMPTES AUDITORS

01-02-2018

Proves selectives per a l'ingrés en el cos d'auditors de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10772/605043/acord-del-consell-de-la-sindicatura-pel-qual-s-apr

PEÓ PUNT VERD LLUCMAJOR (REF:0414)

31-01-2018

CONDICIOES: Contracte temporal de 6 mesos, jornada completa, horari de dilluns a diumenge de 8 a 18h.(dia treballat/dia lliure). Salari 1005,41 euros bruts/mes. REQUISITOS: Graduat escolar o equivalent, nivell de català A2.

https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=04

BORSÍ AUXILIAR SOCISANITARI SA POBLA

29-01-2018

BORSÍ EDUCADOR SOCIAL SA POBLA

29-01-2018

BORSI TREBALLADOR SOCIAL SA POBLA

29-01-2018

AUXILIAR ADMINISTRATIU/A BIBLIOTECA (CONSERVATORI PALMA)

29-01-2018

CONDICIONS: Contracte en interinitat; Jornada completa de 37,5 h/semana, en horari de dilluns a divendres, entre 10:00 a 14:00 i 16.00 a 19:30 horas; Salari brut anual: 18.879 euros,

https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=04

SUBALTERN DE MANATENIMENT CONSERVATORI DE PALMA

29-01-2018

CONDICIONS: Contracte en interinitat; Jornada completa de 37,5 h/semana; Horari de dilluns a dissabte, Salari brut anual: 18.860 euros; Lloc de feina: Palma.

https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=04

BORSA ARQUITECTES SUPERIORS ALAIOR

25-01-2018

Bases del procés de selecció per constituir una borsa d'arquitectes superiors de l'Ajuntament d'Alaior

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10768/604698/exp-8120-2017-bases-del-proces-de-seleccio-per-con

Tècnic Superior RRHH. (IBANAT)

24-01-2018

REQUISITS: Titulació universitaria en Dret (Llicenciatura o Grau), certificat de català nivel C1, permís de conduir B. CONDICIONS: Contracte interí fins la cobertura de la plaça. Jornada completa 37,5 hs setmana. Disponibilitat de dilluns a diumenge. Salari brut anual aprox. 28.902€. Lloc de feina: Palma.

https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=04

Ministeri de Foment

23-01-2018

Convocatoria Enginyers de camins i ports de l'Estat, 38 places de torn lliure.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-637

DIRECTOR/A DE PROJECTE (PROGRAMA SOIB 30 FORMACIÓ I TREBALL) AJUNTAMENT DE FELANITX

19-01-2018

Dissenyar, coordinar, supervisar i avaluar el Projecte Formatiu. Impartir la formació complementaria FCOO01 Inserció Laboral i tècniques de recerca de treball i si es compleixen els requisits del mòdul FCOI02 de Alfabetització Informàtica...

https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=04

Docent del programa SOIB-JOVE

18-01-2018

AJUNTAMENT DE CALVIÀ.Docent del programa SOIB JOVE itineraris integrals d’inserció per als mòduls del certificat de professionalitat socorrisme a Espais aquàtics naturals.

http://www.calvia.com/responsive/general.plt?KPAGINA=3392&KIDIOMA=2&KNODE=50

Professor/a Músic/a Saxòfon

17-01-2018

AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria borsí extraordinari pel sistema d’oposició per a la cobertura temporal de places de Professor/a Músic/a Saxòfon de l’Ajuntament de Palma.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10765/604357/departament-de-personal-servei-de-seleccio-provisi