Formació Professional

 

Centre Públic

IES FELANITX

Ctra. De Petra, s/n – 07200
Telf: 971 580 497 Cancelar
Email: iesfelanitx@educaib.eu – contactar@iesfelanitx.org
Web: www.iesfelanitx.cat

Oferta educativa:
-Tècnic profesional bàsic en electricitat i electrónica
-Tècnic de grau mitjà en gestió administrativa
-Tècnic de grau mitjà en jardinería i floristería
-Tècnic de grau mitjà en instal·lacions electròniques
-Tècnic de grau superior en administración i finances
-Tècnic de grau superior en Paisatgisme i medi rural

 

Centre privat concertat

COL·LEGI SANT ALFONS

c/ Bartomeu Amengua s/n – 07200 Felanitx,
Telf: 971 582 223
Web: www.lledoner.com
Email: lledoner@lledoner.com

OFERTA:
-Tècnic profesional bàsic en perruqueria i estètica
-Tècnic profesional bàssic en serveis comercials
-Tècnic de grau mitjà en Conducció d’Activitats Físicoesportives en el Medi Natural
-Tècnic Superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives

 

 

Mapa dels centres de Formacio Professional