Centres de dia

 

Què és?

És un servei diürn d’atenció a les persones majors, que treballa amb un pla individualitzat que cobreix les seves necessitats bàsiques terapèutiques i socioculturals.

Fa possible que la persona pugui continuar al seu entorn habitual i paral·lelament millora la qualitat de vida dels cuidadors oferint-los temps per a la conciliació de la vida familiar i laboral.

 

Què ofereix?

Atenció sanitària, teràpia ocupacional, suport psicosocial, activitats lúdiques, transport adaptat.

 

A qui s’adreça?

Persones grans dependents i els seus familiars.

 

Com accedir-hi?

A través dels serveis socials municipals.

 

Llocs d’atenció:

  1. Centre de dia Bartomeu Quetglas: Direcció: Ctra. Campos-Felanitx s/n Telf: 971 584 187
  2. L’Hospici de Felanitx: Al finalitzar les obres es té previst oferir 3 places com a centre de dia i 8 destinades a persones majors en situació de dependencia.