Llar de persones majors

 

 

Què és?

Les llars de gent gran són centres destinats a promoure i organitzar activitats pel foment de la autonomia, la convivència i l’ajuda mútua.
L’objectiu és afavorir un envelliment satisfactòri per prevenir la dependència, potenciar l’autoestima, afavorir el manteniment actiu del cos i de la ment, facilitar hàbits saludables i promoure el desenvolupament de la capacitat creativa i artística.

Què ofereix?

Els centres ofereixen els serveis i les activitats que es descriuen a continuació. Els serveis específics de cada centre es recullen en els documents informatius del mateix centre.
1. Servei d’orientació, informació.
2. Les llars de gent gran són centres destinats a promoure i organitzar activitats pel foment de la autonomia, la convivència i l’ajuda mútua.
3. L’objectiu és afavorir un envelliment satisfactòri per prevenir la dependència, potenciar l’autoestima, afavorir el manteniment actiu del cos i de la ment, facilitar hàbits saludables i promoure el desenvolupament de la capacitat creativa i artística.
4. Els centres ofereixen els serveis i lesó, consulta i assessorament.
5. Tallers ocupacionals per el foment de la capacitat artística.
6. Activitats d’oci i temps lliure.
7. Activitats de prevenció i promoció de la salut.
8. Serveis de podologia i perruqueria.
9. Sala de jocs i TV, cafeteria/menjador.
10. Biblioteca i Ciberaula.

A qui s’adreça?

A persones majors de 60 anys,  els seus cònjuges i els pensionistes majors de 55 anys que hagin tramitat el carnet de soci o sòcia.

Com accedir-hi?

Directament dirigir-se als centres
Derivats d’altres institucions i/o entitats
(per obtenir el carnet de soci/cia s’ha de presentar el DNI i una fotografia)

Lloc d’atenció:

Llar de Felanitx
Direcció: C/ del Mar, 7
Telf: 971 581 962
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 8:30 a 20:30 h.
Dissabtes, diumenges i festius: de 9:00 a 21:00 h.