Residència assistida de Felanitx

 

 

Què és?

És una xarxa pública i concertada de centres que té com a objectiu oferir una atenció integral centrada en la persona major. Els centres estan adaptats a la normativa legal vigent i a la normativa d’accesibilitat.

L’objectiu és vetllar pel benestar de les persones residents a partir d’una atenció integral centrada en la persona des de l’àmbit sociosanitari. Aquesta atenció potencia aspectes preventius, mitjançant la promoció de l’autonomia personal a partir de les possibilitats de cada resident.

Consultau el document adjunt amb la normativa.

Què ofereix?

Existeixen diverses modalitats d’estades a diferents indrets de Mallorca:

  • Règim d’estada permanent.
  • Règim d’estada temporal de 24 hores.

 

A qui s’adreça?

Persones residents i els seus familiars.

 

Com accedir-hi?

A través del treballador/dora social dels serveis socials municipals.

 

Lloc d’atenció:

Direcció: Ctra. Campos-Felanitx s/n

Web: http://www.imasmallorca.net/es/residencias/231

Telf: 971 584 178