Son Negre

 
 
Està situat entre el terme de Campos, Cas Concos i Felanitx. És un petit llogaret de població disseminada amb unes quantes cases agrupades al voltant de l’oratori. Va sorgir a partir d’una desmembració de Son Sales (1577), propietat de Bartomeu Obrador, de malnom Negret, de qui posteriorment n’agafaria el nom. Al 1817 s’hi inaugura un oratori, dedicat a la Immaculada Concepció, perquè la població no s’hagués de desplaçar a Son Tauler. La contrada va créixer especialment entre el s. XIX i principis del s. XX. El 1924 s’hi crea una escola -consta que l’arquitecte Guillem Forteza féu una adaptació dels plànols- i el 1938 l’església s’erigeix en vicaria. L’any 1974 l’escola fou suprimida i d’un temps ençà s’usa per fer-hi activitats socioculturals.

 

Com arribar a Son Negre