Darreres Noticies

Felanitx informa…

Plenària desembre S’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple per al dia 16 de desembre, a les 20 hores, a la sala de plens de la Casa Consistorial. Punts de l’ordre del dia més rellevants: Aprovació del pressupost general i de la plantilla de...

Felanitx informa…

Anunci La Junta de Govern Local del passat dia 26 de novembre de 2019 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que regiran l’adquisició d’un solar al centre de Felanitx. Els interessats en presentar oferta al procediment podràn accedir a...

Procediment per l’adquisició d’un solar al centre de Felanitx

Procediment per l’adquisició d’un solar al centre de Felanitx NOVA LICITACIÓ: obert el termini per presentar ofertes a la contractació per a l’adquisició d’un solar al centre de Felanitx. Termini: fins dia 20.12.2019 a les 14 hores. Per accedir a la documentació ho...

Felanitx informa…

Anunci La Junta de Govern Local del passat dia 19 de novembre de 2019 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran la contractació de les obres d’enderroc d’una edificació ubicada a la zona verda annexa a la urbanització “Jardins del Rei” de...