Darreres Noticies

Inauguració d’exposicions a la Casa de Cultura

Inauguració d’exposicions a la Casa de Cultura El proper divendres 19 d’octubre a les 20h, i coincidint amb el programa d’activitats per la Fira del Pebre Bord, s’inauguraran a la Casa de Cultura dues noves exposicions. Per una banda, Tomàs...

Contractació del servei d’ajuda a domicili (SAD) urgent

NOVA LICITACIÓ: obert el termini per presentar ofertes a la contractació del servei d’ajuda a domicili (SAD) urgent. Termini: fins dia 30.10.2018 a les 14 hores. Per accedir a la documentació ho podeu fer al següent enllaç de la Plataforma de Contractació del Sector...

Felanitx informa…

Anunci La Junta de Govern Local del passat dia 2 d’octubre de 2018 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el de condicions tècniques que regiran la contractació de les obres d’adaptació de la carretera del far de Portocolom (Fase I). Els...

La Sala Informa…

Propera Plenària S’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple per al dia 08 d’octubre, a les 20 hores, a la sala de plens de la Casa Consistorial. Punts de l’ordre del dia més rellevants: Modificació del contracte de la concessió del servei...

Fira del Pebre Bord: convidada a negocis i associacions.

Fira del Pebre Bord Es convida a tots els negocis i associacions del municipi de Felanitx interessades a participar en la Fira del Pebre Bord mitjançant la instal·lació d’una carpa al Parc Municipal, vos demanam que contacteu amb l’àrea de Fires i Mercats, als...