Darreres Noticies

Document per a la bonificació del 2019 de recollida selectiva

En els següents documents, trobareu tota la informació relativa a la recollida selectiva als establiments comercials i de serveis del municipi. Recordam que la separació de residus és obligatòria. Al primer document trobareu la informació sobre els dies de recollida,...

Felanitx informa…

Propera Plenària S’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple per al dia 14 de gener, a les 20 hores, a la sala de plens de la Casa Consistorial. Punts de l’ordre del dia més rellevants: Liquidació dels contractes dels lots 1, 2 i 4 de gestió...

Programa Sant Antoni Es Carritxó 2019

En el següent enllaç vos podeu descarregar el programa complet de les Festes de Sant Antoni a Es Carritxó. També el trobareu en format físic a les oficines de l’Ajuntament. Programa Sant Antoni Es Carritxó

Felanitx informa…

Anunci La Junta de Govern Local del passat dia 18 de desembre de 2018 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació de les obres d’urbanització i pavimentació del carrer Pou de la Vila de Felanitx i enderroc d’edificacions...

Contractació de les obres de reforma d’urbanització i pavimentació del carrer Pou de la Vila de Felanitx i enderroc d’edificacions existents i pavimentació per a ús d’aparcament al carrer Sant Alfons núm. 8 de Felanitx

Contractació de les obres de reforma d’urbanització i pavimentació del carrer Pou de la Vila de Felanitx i enderroc d’edificacions existents i pavimentació per a ús d’aparcament al carrer Sant Alfons núm. 8 de Felanitx NOVA LICITACIÓ: obert el...

Felanitx informa…

Anunci La Junta de Govern Local del passat dia 18 de desembre de 2018 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació de les obres d’urbanització i pavimentació del carrer Pou de la Vila de Felanitx i enderroc d’edificacions...