Darreres Noticies

Programa Joves Qualificats “Treballa del que has estudiat” 

Programa Joves Qualificats “Treballa del que has estudiat” 

Cercam joves d’entre 18 i 29 anys, amb titulació universitària o amb formació professional de grau superior ?? (de diferents especialitats) per al programa Joves Qualificats del @SOIBinfo. Podeu treballar en Ajuntaments i Consells Insulars. Requisits✍️: persones...

Programa d’activitats #STOPMASCLISMEFELANITX

Programa d’activitats #STOPMASCLISMEFELANITX

Durant el mes de novembre i coincidint amb el 25N, dia Internacional de la eliminació de violència contra les dones, s’han preparat una sèrie d’activitats per conscienciar i sensibilitzar a la població sobre la igualtat efectiva entre dones i homes. Al...

DECRET 2017-1088 – Resolució per la qual s’aprova la llista provisional d’admesos i exclosos, i es nomena el tribunal per constituir una borsa de tècnic d’administració general (TAG)

Secretaria.ARM Expedient 2813/2017 A la Molt Lleial Ciutat de Felanitx, el batle que subscriu, Sr. Joan Xamena Galmés, en presència del secretria de la corporació, venc a dictar la següent RESOLUCIÓ La Junta de Govern Local en sessió de dia 5 de setembre de 2017,...

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE SUBVENCIONS

D’acord amb les bases de la convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre del terme municipal de Felanitx, es publica una proposta de resolució provisional durant el termini comprés entre el dia 20 d’octubre a al dia 3 de novembre, per tal de poder...