Darreres Noticies

Contractació del servei de neteja d’edificis municipals

NOVA LICITACIÓ: obert el termini per presentar ofertes a la contractació del servei de neteja d’edificis municipals. Termini: fins dia 06.04.2020 a les 14 hores. Per accedir a la documentació ho podeu fer al següent enllaç de la Plataforma de Contractació del Sector...

Felanitx informa…

Plenària mes de març S’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple per al dia 9 de març, a les 20 hores, a la sala de plens de la Casa Consistorial. Punts de l’ordre del dia més rellevants: Aprovació de l’acta de la sessió anterior....

Contractació de serveis de diverses assegurances municipals

Contractació de serveis de diverses assegurances municipals NOVA LICITACIÓ: obert el termini per presentar ofertes a la contractació de serveis de diverses assegurances municipals. Termini: fins dia 09.03.2020 a les 14 hores. Per accedir a la documentació ho podeu fer...

Felanitx informa…

Anunci La Junta de Govern Local del passat dia 14 de gener de 2020 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que regiran l’adquisició de terrenys per a la construcció d’una nova escola d’infantil i primària al nucli de Felanitx. Els...