Darreres Noticies

Felanitx informa…

Anunci La Junta de Govern Local del passat dia 26 de novembre de 2019 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que regiran l’adquisició d’un solar al centre de Felanitx. Els interessats en presentar oferta al procediment podràn accedir a...

Procediment per l’adquisició d’un solar al centre de Felanitx

Procediment per l’adquisició d’un solar al centre de Felanitx NOVA LICITACIÓ: obert el termini per presentar ofertes a la contractació per a l’adquisició d’un solar al centre de Felanitx. Termini: fins dia 20.12.2019 a les 14 hores. Per accedir a la documentació ho...

Felanitx informa…

Anunci La Junta de Govern Local del passat dia 19 de novembre de 2019 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran la contractació de les obres d’enderroc d’una edificació ubicada a la zona verda annexa a la urbanització “Jardins del Rei” de...

Felanitx informa…

Felanitx lliure de violència masclista Relació d’activitats que es duran a terme amb motiu de la setmana contra la violència cap a les dones, el pròxim 25 de novembre se commemora el dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones. Al...