117.10€

Superàvit/habitant

66,69%

Autonomia fiscal

729,58€

Ingressos fiscals per habitant

996,71€

Despesa/habitant

109,89€

Inversió/habitant

0€

Endeudament/habitant

0€

Endeutament relatiu

+€

3,06%

Ingressos derivats d'urbanisme

-€

9,43%

Despeses derivades d'urbanisme.

18.515.000,00

Pressupost 2018

BOIBConsulti el nostre butlletí oficial aqui.

Atenció ciutadanaTens alguna consulta o queixa? Ompli aquest formulari.

No ho trobes?


No ho trobes? Cerca-ho!

Seu electrònica


Voleu fer algun tràmit administratiu? Feu clic aquí.