Closos de Ca’n Gaià

 
 

 

Història

 
El poblat dels Closos de Ca’n Gaià es troba situat al terme municipal de Felanitx, més concretament als voltants del nucli urbà de Portocolom. A l’actualitat existeix una carretera que el talla per la meitat, però que en facilita l’accés, aquesta comunica el citat Port, amb la carretera que du a l’Horta. En relació a la mar, el trobam a uns 700 metres d’aquesta. Els terrenys que l’envolten es caracteritzen per la seva pedregositat, afloraments constants de la roca mare i argiles molt vermelloses, que formen les terres més típiques de la zona. Les condicions climàtiques tenen com a constant més important l’escassetat de pluges, fenomen que dona lloc a una vegetació de garriga baixa, amb pocs pins, i molts d’ullastres, llentiscles, romaní i altres espècies associades.

Però serà ja en els anys seixanta quan els Closos agafaren més protagonisme, ja que a l’any 1965 es construí la carretera de Portocolom a S’Horta, destruint-se part de les estructures del jaciment. Aquest acte vandàlic, que quedà amb impunitat total, al menys feu possible iniciar el seu estudi. Així els Drs. Otto German Frey i Guillem Rosselló Bordoi iniciaren els treballs de neteja de la brossa de tot el poblat, i posteriorment de la planimetria i fotografia de tot el complex (Rosselló i Frey,1965). Així i tot no s’aprofundí amb l’excavació de les navetes.

També s’ha de destacar la inclusió del jaciment dintre del catàleg de Mascaró Passarius, i que es publicà el 1968. Aquest fet possibilità la seva teòrica protecció baix la llei de Patrimoni d’aquells moments.

D’ençà no s’han realitzat més investigacions significatives, llevat de les que inicià el Laboratori de Prehistòria de l’UIB des de 1996.

Així i tot la seva integritat s’ha vist amenaçada constantment. El 1991 unes remocions de terres afectaren part del complex monumental II, una de les parts amb més interès científic de tot el jaciment. A l’any següent (1992) es realitzaren noves destrosses, encara més importants; i que afectaren un altre cop al complex Monumental II. Els actes vandàlics no s’aturaren aquí, i així a l’estiu de 1997, i mentre s’estava realitzant la campanya d’excavació es dugueren a terme diferents remodelacions a un solar veí, a on es localitzaren diverses restes, que es veren afectades. Finalment el 1999 unes modificacions a la xerxa d’aigües del Golf de Vall d’Or afectaren també als Closos.
 
 

Ruta dels Closos de Ca’n Gaià