Informació:

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i els de prescripcions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 14.06.16.

Preu màxim de la prestació:

– lot 1 (Escoleta Pere Oliver i Domenge): 17.167,32 € anuals

– lot 2 (Escoleta Infantil Sa Miloca): 13.014,78 € anuals

Contractes adjudicats per la Junta de Govern Local en sessió de dia 23.08.16.

Número expedient:

2016/015
Tipus de contracte:
Gestió
Tipus de procediment:
Obert
Data de publicació:
dijous, juny 23, 2016
Data termini:
divendres, juliol 8, 2016

 Enllaços adjunts al contracte:

BOIB núm. 80 de 23.06.16